Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Vaccinera dig mot covid-19

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning. Om du är gravid och är vaccinerad mot covid-19 har du ett lika gott skydd som övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Följ de allmänna råden under hela graviditeten

Det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför behöver du som är gravid undvika att bli smittad inför förlossningen, eftersom även en lindrig covid-19- sjukdom med luftvägssymtom kan vara besvärlig i slutet av graviditeten.

Vi rekommenderar att du som är gravid är försiktig och noggrant följer våra allmänna råd under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen. Det är särskilt viktigt om du inte är vaccinerad.

Allmänna råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Gravid med annan riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som t.ex. fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare. Det är också viktigt att begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Det här gäller för dig på arbetsplatsen

Du som inte har kunnat jobba för att arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen igen när du är vaccinerad med två doser. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, t.ex. om du också tillhör någon annan riskgrupp, eftersom vissa diagnoser kan påverka hur du svarar på vaccinet.

Om du inte är vaccinerad och behöver vara på arbetet rekommenderar vi att du är extra försiktig och noggrant följer våra allmänna råd under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19.

Det finns också möjlighet att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Observera att det finns flera krav som måste vara uppfyllda.

Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19 (Försäkringskassan)

Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska arbeta direkt med vård av covid-patienter (misstänkta eller konstaterade fall), tills vidare oavsett om du är vaccinerad eller inte. Med ”misstänkta eller konstaterade fall” avses patienter/brukare som vårdas eller isoleras på grund av misstänkt eller konstaterad covid-19, enligt den tolkning som Folkhälsomyndigheten gör. Arbetsgivaren är skyldig att göra en särskild riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling: Arbetsmiljölagen (AML)

För att undvika att bli sjuk i covid-19 inför förlossningen finns det möjlighet att ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 32. Uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36.

Om du har haft covid-19

Om du är gravid och har haft bekräftad covid-19 så har du samma skydd som övriga befolkningen som varit sjuka i covid-19. De allra flesta har utvecklat någon form av immunförsvar och därmed ett skydd mot allvarlig sjukdom. Vaccination mot covid-19 rekommenderas ändå, oavsett om du tidigare haft sjukdomen eller inte. Skyddet efter en covid-19-infektion bedöms räcka i ca sex månader.

Information finns också på:

Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (INFPREG)

SFOGS-råd avseende gravida under rådande Covid-19-pandemi - 210604 (SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi)

Mycket liten smittrisk för nyfödda

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.

Läs mer