Gravid

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt.

Det är dessutom viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. Vi rekommenderar därför att gravida kvinnor är extra försiktiga och noggrant följer våra allmänna råd, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen.

Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36.

Socialstyrelsen har gjort en uppdatering av riskgrupper och bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för att föda för tidigt. Därför bedömer Socialstyrelsen att graviditet efter vecka 20 bör räknas in bland de riskgrupper som har möjlighet till att få ersättning om de inte kan arbeta hemifrån.

Om man är gravid och är vaccinerad mot covid-19 så har man ett lika gott skydd som övriga befolkningen som blivit vaccinerad. Därmed har gravida efter vaccination samma låga risk för allvarlig covid-19 som vaccinerade personer som inte är gravida. Här kan du läsa mer om det skydd som vaccination ger.

Om man är gravid och har haft bekräftad covid-19 så har man som gravid samma skydd som övriga befolkningen som varit sjuka i covid-19, dvs. i de allra flesta fall har man utvecklat någon form av immunförsvar och därmed ett skydd mot allvarlig sjukdom.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19, läs mer.

Information finns också på Kunskapscentrum för infektioner under graviditet och på SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi.

Gravid med riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Gravida som tillhör riskgrupper rekommenderas vaccination, läs mer

Nyfödda

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.

Läs mer