• För dig som upplever psykiska besvär eller har en psykiatrisk diagnos kan utbrottet av covid-19 vara extra utmanande. Det är viktigt att du tar hand om din hälsa.

    • Om du går i behandling, fortsätt att hålla kontakten med din mottagning. Din behandling kan behöva anpassas efter det rådande läget, exempelvis genom ändrade upplägg eller att besök sker över telefon/video. Avsluta inte en pågående behandling utan att rådgöra med din vårdgivare först.
    • Om du inte har en pågående kontakt, men är i behov av vård, kan du kontakta din ordinarie vårdgivare. Du som söker vård för första gången kan vända dig till 1177 Vårdguiden för rådgivning eller kontakta din vårdcentral. Det finns också möjlighet att kontakta vårdcentraler digitalt.
    • Flera vårdgivare har utformat generella råd till sina patienter. Exempelvis informerar Region Stockholm sina patienter med följande krisstöd och råd. Genom att kontakta 1177 digitalt eller per telefon kan du få mer information.

    Uppdaterad: 2020-04-09 12:04

    Direktlänk till frågan