Håll avstånd

Om du inte kan undvika kollektiva resor är det viktigt att hålla avstånd till andra resenärer så långt det går. Du bör undvika avgångar med trängsel. Följ de anvisningar som gäller i övrigt för det färdmedel du reser med. Företagen kan ha särskilda rutiner och anpassningar i verksamheten. Ta därför del av information från de företag som bedriver kollektivtrafiken.

Följ de allmänna råden

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Du bör tvätta händerna ofta och noggrant i samband med att du reser. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls.