Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Resor där det inte går att boka en plats, exempelvis med spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör du om möjligt undvika. Behöver du resa kollektivt bör du välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls.

Håll avstånd

Om du inte kan undvika kollektiva resor är det viktigt att hålla avstånd till andra resenärer så långt det går. Du bör undvika avgångar med trängsel. Följ de anvisningar som gäller i övrigt för det färdmedel du reser med. Företagen kan ha särskilda rutiner och anpassningar i verksamheten. Läs därför webbsidorna hos de företag som sköter kollektivtrafiken.

Munskydd i kollektivtrafiken

Personer som reser med kollektivtrafik där platsbiljett inte erbjuds rekommenderas från och med den 7 januari 2021 att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07–09 samt 16–18. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare. Individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Du ansvarar också för att slänga munskyddet på avsedd plats efter användning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte har haft möjlighet att införskaffa eget munskydd.

Läs mer här om vilken typ av munskydd som rekommenderas samt hur du använder munskyddet korrekt

Följ de allmänna råden

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Du bör tvätta händerna ofta och noggrant i samband med att du reser. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.