Information in English

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.

När du är utanför hemmet

Du bör hålla avstånd till andra människor och undvika miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där

När du träffar andra

Om du träffar fler än dina närmaste bör du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

Du minskar risken för smittspridning genom att hålla avstånd och undvika att vara nära andra, framförallt inomhus och under längre tid. Det är också viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom.

När du arbetar

Om du har arbetsuppgifter som kan utföras hemma så kom överens med din arbetsgivare om att få arbeta hemifrån så ofta det går.

Om du vistas på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum. Om det är möjligt, anpassa dina arbetstider så att du undviker trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du reser, kortare eller längre sträckor

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik om det är möjligt och välj gärna att gå, cykla eller åka bil.

Om du reser med kollektivtrafik, till exempel längre sträckor, är det bra att välja ett färdmedel där det går att boka plats som tåg. Res inte om du har symtom.

Om du reser längre sträckor och träffar andra personer under resan eller på ditt resmål bör du göra det på ett sätt som minimerar risken för att smitta sprids. Det handlar till exempel om att hålla avstånd, isolera dig vid symtom och undvika att träffa andra inomhus under längre tid.

Du bör planera för att kunna isolera dig på ditt resmål och ta dig hem på ett sätt som minimerar risken för smittspridning om du skulle utveckla symtom.

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet bör du testa dig och stanna inomhus så avskilt du kan eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du reser utomlands bör du vara särskilt försiktig och ta reda på vad som gäller när du kommer tillbaka vid inresa till Sverige.

Att besöka ett arrangemang eller gå på restaurang

Verksamheter har fått ändrade föreskrifter från den 1 juli om hur många deltagare eller gäster de kan ta emot, till exempel på en restaurang, konsert eller ett idrottsevenemang. Hur många som kan tas emot avgörs av om det är utomhus eller inomhus och om det finns anvisade sittplatser eller inte. På restauranger ska man sitta ned och äta och dricka. Verksamheterna har också krav på åtgärder för att säkerställa avstånd mellan besökare och gäster och krav på att ge information om smittskyddsåtgärder.

Det är viktigt att komma ihåg att råd och rekommendationer om allas ansvar att undvika smitta även gäller dig som besökare eller gäst och att du följer arrangörens eller verksamhetens anvisningar.

Att handla

Rekommendationen om att handla ensam har tagits bort men fortfarande gäller att den som rör sig i affärer, köpcentrum eller andra offentliga miljöer ska undvika trängsel och hålla avstånd så långt det är möjligt. Reglerna för verksamheter finns för att göra det enklare att hålla avstånd till andra och undvika trängsel

Om du planerar en privat sammankomst

Undvik större fester eller andra privata sammankomster med många nya kontakter, framförallt inomhus. Planera för att kunna hålla avstånd och träffas helst utomhus. Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

Det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

För dig som är vaccinerad

Är du fullvaccinerad eller har fått en dos och det har gått tre veckor har du betydligt mindre risk att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom. Risken är därmed också lägre att smitta andra men risken är inte noll. Därför bör du även fortsättningsvis hålla dig till de allmänna rekommendationerna i samhället och umgås smittsäkert i sammanhang där du träffar nya kontakter, i synnerhet om de inte är vaccinerade eller om de tillhör riskgrupp.

Idrott och motion

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. De allmänna råden och rekommendationerna gäller i samband med idrott och motion precis som vid andra aktiviteter. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla avstånd och att helst idrotta och motionera utomhus. Men det är fortfarande viktigt att det sker i mindre grupper som inte blandas och att det finns rutiner för att deltagare ska kunna åka hem vid symtom.

Barn och unga

Det är de vuxnas ansvar att visa och förklara för barn och unga hur de kan göra för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Samma råd och rekommendationer gäller för både barn, unga och vuxna. Men för barn och unga är det extra viktigt att kunna träffa andra och ha sociala aktiviteter. Därför behöver föräldrar och de som ordnar aktiviteter för barn och unga göra det möjligt att hålla avstånd, att stanna hemma vid symtom, helst umgås utomhus och undvika stora samlingar. Att tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion är också viktigt.

Unga i gymnasieålder

Unga har ofta ett stort behov av att träffa vänner. Men unga behöver följa de allmänna råden precis som vuxna. Hålla avstånd, stanna hemma vid symtom, helst umgås utomhus och undvika stora samlingar. Tänk också på att tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, samt resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Det är viktigt att de vuxna ger de unga vägledning om dessa allmänna råd för att bromsa smittspridningen.

Läs mer