Linjen är öppen vardagar kl. 09:00 till 15:00. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Är du eller någon i din närhet sjuk och du har frågor om det ska du ringa till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112.

Telefonlinjen på flera språk är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna.

Klicka på numret för att ringa direkt: 08-123 680 00