Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Lyssna

Här finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19.

Information på lättläst svenska om covid-19

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Vi rekommenderar också att personer som är 18 år och äldre vaccinerar sig om de tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19.

Hur många doser som du rekommenderas att ta beror på hur gammal du är och om du tillhör någon riskgrupp.

Vaccin finns även tillgängligt för personer som är 18 år eller äldre även om de inte omfattas av vår rekommendation om vaccination mot covid-19.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till där du bor.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Det är väldigt sällan som friska barn och unga blir allvarligt sjuka i covid-19. Personer under 18 år kan rekommenderas vaccination mot covid-19 i samråd med sin behandlande läkare om de har en sjukdom, ett tillstånd eller en diagnos som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner, till exempel om de har ett påtagligt nedsatt immunförsvar.

Läs mer