Smittspridningen i samhället är på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis. I ett första steg anpassas rekommendationer för dig som är vaccinerad mot covid-19.

Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk

De vaccin mot covid-19 som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

De personer som är vaccinerade med sin första dos har, ett gott skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för de vacciner som ges i två doser i schemat, för att skyddet ska blir effektivt och långvarigt. Läs mer om de godkända vaccinerna.

Lättnader för personer som är vaccinerade

Följande rekommendationer är anpassade för dig som är vaccinerad med en dos och låtit tre veckor passera:

 • Du kan träffa friska människor från några olika hushåll och även inomhus. Du kan krama ditt barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer med riskfaktorer liksom ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra.
 • Du som tillhör en riskgrupp, och inte kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen. Det kan behövas en individuell bedömning av läkare beroende på riskgrupp, till exempel om du har en diagnos som kan påverka hur du svarar på vaccinet. För den som fortfarande inte kan arbeta på plats finns möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan, se Folkhälsomyndighetens rekommendation. Observera att det finns flera villkor som måste vara uppfyllda än vår rekommendation. Det är Försäkringskassan som prövar din ansökan.
  Försäkringskassan: Rekommendation att avstå förvärvsarbete utanför hemmet för vissa riskgrupper för covid-19 (PDF, 125 kB)
 • Du kan känna dig trygg med att röra dig lite friare i samhället, t.ex. besöka butiker, gå till hårfrisören och gå på hälsokontroll. Men det är viktigt att du inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, arbetsplatser och andra lokaler. Undvik även att resa med allmänna färdmedel under rusningstid.
 • Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Du kan till exempel tillåtas att arbeta på plats om du inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. Läs mer i Vägledning för smittspårning.

Vi behöver fortsätta att skydda varandra

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna ofta
 • Testa dig vid symtom. Läs mer om att testa dig.

Läs mer om de allmänna råden.

Stegvis anpassning av råd och rekommendationer

Det finns behov av att anpassa råden och rekommendationerna och att lätta på åtgärderna. Men samtidigt behöver vi ta hänsyn till den risk det innebär. I arbetet med att anpassa råd och rekommendationer är det viktigt att ta hänsyn till följande:

 • Hur mycket smittsamheten minskar efter vaccinationen. Studier pekar på att vaccinationen bidrar till att minska smittspridningen men det är fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet efter vaccinationen.
 • Hur många personer som är vaccinerade, särskilt i de grupper där covid-19 orsakar allvarlig sjukdom och död.
 • Smittspridningen i samhället, som för närvarande är hög. Spridningstakten förväntas minska när en stor del av befolkningen är vaccinerad.

Smittsamheten efter vaccinationen, antalet vaccinerade och smittsamheten i samhället påverkar alla hur stor belastningen blir på hälso- och sjukvården.

Ytterligare anpassningar av åtgärder som gäller alla, oavsett vaccinationsstatus, kan göras längre fram när en stor del av befolkningen som har risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19 är vaccinerad och smittspridningen minskar.

Läs mer

Skydda dig och andra från smittspridning

Anpassningar av åtgärder efter vaccination