Från och med 1 september rekommenderas personer som är 65 år och äldre, samt personer från 18 år och som ingår i någon av riskgrupperna, en påfyllnadsdos (höstdosen). Detta gäller oavsett antalet tidigare givna doser.

För de flesta personer i de här grupperna har det gått ungefär fyra månader sedan den senaste påfyllnadsdosen. Det gör att det är dags att stärka skyddet mot covid-19 med ännu en dos.

Det kan variera mellan regionerna vilka prioriteringar som gäller för vaccination och om man behöver boka tid eller inte. Kontakta din region via 1177.se för mer information.

Covid-19 kan fortfarande orsaka allvarlig sjukdom

Höstdosen behövs eftersom vissa grupper har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller främst personer som är 65 år och äldre och personer, från 18 år, som ingår i någon av riskgrupperna. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika starkt och långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer.

Studier visar att risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.

Virusvarianten BA.5 sprids lättare

Under kommande höst och vinter väntas smittspridningen öka. Omikronvarianten BA.5, som nu är den vanligaste virusvarianten, sprids lättare än tidigare varianter.

Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med ett nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • övriga riskgrupper.

Bild 1. Rekommenderade primärdoser och påfyllnadsdoser för olika åldersgrupper. De gröna dropparna motsvarar höstdosen.Alla åldersgrupper erbjuds två primärdoser. Gruppen 18-64 år, erbjuds även en påfyllnadsdos. Gruppen 18 år och äldre i riskgrupp erbjuds två påfyllnadsdoser. Slutligen erbjuds personer 65 år och äldre tre påfyllnadsdoser.

Höstdosen finns även tillgänglig för andra grupper

Personer som är 18–64 år och som vill vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst, ska ges möjlighet av regionerna att göra det. Till denna grupp finns mer information här: