Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Lyssna

En tredje primärdos vaccin mot covid-19 och ytterligare påfyllnadsdoser rekommenderas till vissa grupper som har ett nedsatt immunförsvar.

Det är särskilt viktigt att personer med måttlig eller allvarlig immunbrist vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

 • En tredje primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • Ytterligare påfyllnadsdoser. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en tredje primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en dos vaccin mot covid-19 inför hösten/vintern 2023/24 enligt de nya rekommendationerna som gäller för riskgrupper från den 1 mars 2023.

 • Patienter som har genomgått en organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
 • Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation med stamceller från en donator under de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som måttligt till kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5.
 • Patienter med avancerad hiv.
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

För de som bedöms ha en allvarlig immunbrist kan särskilda rekommendationer gälla. Dessa redovisas i en särskild vägledning om vaccination mot covid-19 för personer med allvarlig immunbrist. En ny version av denna vägledning publicerades den 30 mars, 2023.

Barn med svår immunbrist och särskilda tillstånd

Läs om vad som gäller för barn: