Det är särskilt viktigt att personer med måttlig eller allvarlig immunbrist vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med måttlig eller allvarlig får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

 • En extra primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • Påfyllnadsdoser, som ges tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Bild. Bilden visar vilka doser som är aktuella för olika åldersgrupper med immunbrist. Vissa personer med allvarlig immunbrist kan ha ett individuellt schema. Den gröna droppen visar det som är höstdosen.

Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas tre primärdoser. Först de två doser som rekommenderas för alla, men dessutom en extrados som ges tidigast efter två månader. Åldersgruppen 12-17 år med immunbrist rekommenderas också en påfyllnadsdos. Åldersgruppen 18 år och äldre rekommenderas tre stycken påfyllnadsdoser.

Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en extra primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en andra påfyllnadsdos. Från och med första september 2022 kommer de också att rekommenderas en höstdos:

 • Patienter som har genomgått en organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
 • Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation med stamceller från en donator under de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som måttligt till kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5.
 • Patienter med avancerad hiv.
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

Barn med svår immunbrist och särskilda tillstånd

Läs om vad som gäller för barn med svår immunbrist och särskilda tillstånd:

Viktigt att följa rekommendationerna

Vissa personer i de grupper som har fått en extrados vaccin mot covid-19 kommer inte att få ett högre antikroppssvar trots den extra dosen. Det är viktigt att anhöriga från 12 år i samma hushåll vaccinerar sig mot covid-19 enligt de rekommendationer som gäller för respektive åldersgrupp.

Läs mer