Barn och unga – om vaccination mot covid-19

Lyssna

Det finns inte längre någon allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 till barn och ungdomar under 18 år. En del barn under 18 år kan i vissa situationer dock rekommenderas vaccination. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis till de som rekommenderas vaccination.

Enbart särskilda grupper av barn och unga rekommenderas vaccination efter den 1 november 2022

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år avslutad. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Den aktuella kunskapen om viruset och sjukdomen talar för att virusvarianterna blir alltmer lindriga för friska barn och unga under 18 år. Folkhälsomyndigheten följer hela tiden kunskapsläget för covid-19 och rekommendationerna kan behöva ändras när vi får ny kunskap om viruset och sjukdomen.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationerna mot covid-19.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis till de som rekommenderas vaccinet av Folkhälsomyndigheten.

Barn med svår immunbrist

Barn med svår immunbrist rekommenderas vaccination inklusive en extra primärdos tidigast två månader efter dos 2. Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen. Ytterligare påfyllnadsdoser kan bli aktuella efter individuell läkarbedömning.

Läs mer om doser för barn med immunbrist:

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Mer om vaccinerna mot covid-19

Normalt med milda biverkningar

De allra flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver oftast bara vila den dagen. Det är också normalt att få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men den som mår dåligt efter vaccinationen ska kontakta vården. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt men det är viktigt att söka sjukvård om man får plötsliga bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter virusinfektioner, till exempel efter sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19.

Coronavirus (covid-19) | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Barn och sjukdomen covid-19

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. I sällsynta fall kan barn och unga drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom som trötthet samt lukt- och smakbortfall efter covid-19.

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Fler filmer: Ladda ned filmer och annonsmaterial om vaccination mot covid-19

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Se filmen Hur testas vaccin mot covid-19?

Publikationer