Barn och unga – om vaccination mot covid-19

Lyssna

Det finns inte längre någon allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 till barn och ungdomar under 18 år. En del barn under 18 år kan i vissa situationer dock rekommenderas vaccination. Barn och unga som inte rekommenderas vaccination mot covid-19 enligt nedan kan för närvarande inte erbjudas vaccination i Sverige.

Enbart särskilda grupper av barn och unga rekommenderas vaccination efter den 1 november 2022

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år avslutad. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt och rekommendationen gäller aktuellt tillgängliga vaccin. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Den aktuella kunskapen om viruset och sjukdomen talar för att de virusvarianter som cirkulerar blir alltmer lindriga för friska barn och unga under 18 år. Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget om covid-19 och rekommendationerna kan behöva ändras när vi får ny kunskap om viruset och sjukdomen.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationerna mot covid-19.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Barn med svår immunbrist

Barn med svår immunbrist rekommenderas en extra vaccindos i sitt grundschema för vaccination mot covid-19. Den extra dosen ska ges tidigast två månader efter dos 2. På så sätt innehåller grundvaccinationen mot covid-19 för dessa barn tre doser. Denna grupp av barn som är mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen (alltså efter dos 3). Ytterligare påfyllnadsdoser kan bli aktuella efter individuell läkarbedömning.

Läs mer om doser för barn med immunbrist:

Normalt med milda biverkningar

De allra flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver oftast bara vila den dagen. Det är också normalt att få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men den som mår dåligt efter vaccinationen ska kontakta vården. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt men det är viktigt att söka sjukvård om man får plötsliga bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter själva sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19.

Coronavirus (covid-19) (lakemedelsverket.se)

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Fler filmer: Ladda ned filmer och annonsmaterial om vaccination mot covid-19

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Publikationer