I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis. Folkhälsomyndighetens rekommendationer beskrivs nedan.

Barn från 12 år erbjuds vaccination

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationerna mot covid-19.

Mer om vad som gäller i din region på 1177.se

Barn under 12 år rekommenderas inte en vaccination mot covid-19

Barn har under hela pandemin haft en betydligt lägre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, jämfört med vuxna. Ju yngre barnet är, desto lägre är risken.

Folkhälsomyndigheten har därför efter en samlad bedömning kommit fram till att avvakta med en rekommendation om allmän vaccination från fem års ålder i Sverige.

Barn inom särskilda grupper 5–11 år erbjuds vaccination mot covid-19

De barn i åldern 5–11 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner erbjuds en vaccination mot covid-19. Det finns ett godkänt vaccin, Comirnaty, som används i en lägre dos för barn som är 5–11 år. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen (Barnläkarföreningen.se)

Barn med svår immunbrist

Barn mellan 5 och 17 år med svår immunbrist rekommenderas en extra primärdos tidigast två månader efter dos 2. Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen.

Läs om vilka grupper det gäller på Svenska Barnläkarföreningens webbplats (barnlakarforeningen.se)

Mer om vaccinerna mot covid-19

Normalt med milda biverkningar

De allra flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver oftast bara vila den dagen. Det är också normalt att få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men den som mår dåligt efter vaccinationen ska kontakta vården. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt men det är viktigt att söka sjukvård om man får plötsliga bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter virusinfektioner, till exempel efter sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19

Coronavirus (covid-19) | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Barn och sjukdomen covid-19

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men barn som blir sjuka i covid-19 kan drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom som trötthet samt lukt- och smakbortfall efter sjukdomen.

Om coronaviruset och covid-19 – för dig som är barn eller ungdom

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Se filmen Hur testas vaccin mot covid-19?

Läs mer