Fakta om vaccinerna mot covid-19

Lyssna

De vacciner som är godkända i EU och Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Här kan du läsa om hur de olika vaccinerna mot covid-19 används.

I Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinerna Comirnaty, Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Alla tre vaccinerna är effektiva mot allvarlig sjukdom.

Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara dem mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast en lindrig sjukdom.

Vaccinationen behövs även om du varit sjuk

Har du varit sjuk i covid-19 kan du under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd. Därför bör du alltid vaccinera dig när du erbjuds vaccination utifrån rådande rekommendationer. Vaccination gör att du har mycket mindre risk att bli allvarligt sjuk om du får covid-19.

Olika rekommendationer till olika åldersgrupper

För att vaccinerna ska ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom är rekommendationerna olika beroende på bland annat ålder. Ju äldre man är desto fler doser behövs för att bibehålla ett gott skydd. Även yngre personer som tillhör riskgrupp behöver fler doser.

Personer som är 80 år och över, samt boende på särskilt boende för äldre, rekommenderas två doser från och med 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024. Personer i åldern 50–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre rekommenderas en dos under samma tidsperiod. För personer 18-49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos.

Läs mer om vad som gäller för varje åldersgrupp från och 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024:

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Extradoser till vissa grupper

Personer med nedsatt immunförsvar kan även behöva extradoser mot covid-19.

Information om covid-19-vaccination till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccinerna som används i Sverige

De vacciner som används i Sverige ska ges med lite olika tidsintervaller mellan doserna. Du behöver inte börja om eller ta någon extra dos om det går längre tid mellan doserna än vad som rekommenderas. Det gäller för samtliga vacciner.

Det är inte nödvändigt att vaccineras med samma typ av vaccin vid varje vaccinationstillfälle, utan det går bra att kombinera olika vaccintyper. Vaccinerna är även rekommenderade från olika åldrar.

Personer som påbörjat sin vaccination utomlands med vacciner som inte finns tillgängliga i Sverige, erbjuds något av de tillgängliga mRNA-vaccinerna eller Nuvaxovid för den fortsatta vaccinationen. Det gäller oavsett vilken dos det är.

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med omikronvarianten. Vaccinet finns i tre styrkor. En styrka för vuxna och två olika styrkor för barn i olika åldrar. Vuxendosen används från 12 år och uppåt.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 3–7 veckor. Intervallet till den första påfyllnadsdosen är minst fyra månader.

Intervallet till efterföljande dos är minst 6 alternativt 9 månader beroende på ålder och riskgruppstillhörighet.

Modernas vaccin Spikevax

Spikevax är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med omikronvarianten. Vuxendos är godkänd från 12 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer från 31 års ålder.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för Spikevax vaccin är 4-7 veckor. Intervallet till den första påfyllnadsdosen är minst fyra månader.

Intervallet till efterföljande dos är minst 6 alternativt 9 månader beroende på ålder och riskgruppstillhörighet.

Novavax vaccin Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år. Nuvaxovid ges med 3–7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2. Intervallet till den första påfyllnadsdosen är minst fyra månader. Intervallet till efterföljande dos är minst 9 månader.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Nuvaxovid endast till personer från 31 års ålder.

I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande kvinnor. Vaccinet är godkänt för dessa grupper, men det finns ännu inte tillräckligt med data om vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Fler doser rekommenderas till riskgrupper

För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.

Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas fler doser vaccin mot covid-19 än andra i samma ålder:

 • Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive högt blodtryck.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Downs syndrom.
  • Stroke/demens.
  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling