Fakta om vaccinerna mot covid-19

Lyssna

De vacciner som är godkända i EU och Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Här kan du läsa om hur de olika vaccinerna mot covid-19 används.

Vaccination ger förstärkt skydd

Du som är 50 år och äldre och aldrig har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att minska risken för att bli allvarligt sjuk nästa gång du blir smittad av coronaviruset.

Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten påfyllnadsdoser till vissa grupper. Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas för att fortsätta ha ett gott skydd mot sjukdom.

För personer i åldern 18–64 år och barn, är risken för allvarlig covid-19 med aktuella virusvarianter låg, denna grupp behöver därför inte längre fylla på sitt vaccinskydd.

Eftersom mest virus cirkulerar på vintern rekommenderas vaccination inför vintersäsong 2023/2024.

Behov av vaccination ser olika ut

Äldre människor har större risk att drabbas av allvarlig covid-19, men även yngre personer med riskfaktorer kan bli allvarligt sjuka och dö. Vaccination ger ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge. Både ålder och vissa sjukdomar gör att vaccinskyddet avtar fortare, vilket är skäl till rekommendationer om påfyllnadsdos.

Extradoser till vissa grupper

Personer med nedsatt immunförsvar kan även behöva extra vaccindoser för skydd mot allvarlig covid-19.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccinet kan till viss del skydda andra

mRNA-vaccinen, som numera uppdaterats med omikronvarianter, kan ha en viss effekt på smittspridning av covid-19 den första tiden efter vaccination. Om du är 18 år eller äldre och lever nära personer med stor risk för allvarlig covid-19 kan ytterligare en vaccindos inför vintern 2023/2024 vara av värde för dig och dina nära. Den huvudsakliga skyddseffekten mot att smittas och smitta andra är dock övergående inom några månader.

Praktisk information om vaccination

I Sverige erbjuds alla som är 18 år och äldre vaccination mot covid-19. Från den 1 oktober rekommenderas vaccination med påfyllnadsdoser från 64 års ålder och till personer i riskgrupper. Personer i ålder 50-64 år rekommenderas då att ha tagit minst en dos vaccin vid något tillfälle.

Vaccination för personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vaccinet mot covid-19 är kostnadsfritt för den enskilde då detta tillhandahålls regionerna från staten via nationella upphandlingar. Regionerna avgör om regionen har kapacitet att administrera vaccin utanför rekommendationerna och om de önskar ta ut en administrationsavgift eller ej. Vaccination av personer som ej omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan göras under förutsättning att det finns tillräckligt med vaccin, och inte leder till undanträngning av de grupper som omfattas av rekommendationen. Vaccination utanför rekommendation kräver läkarordination.

Det är regionerna som ansvarar för vaccinationen mot covid-19. På webbplatsen www.1177.se finns information om när och var du kan vaccinera dig i din region. Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen.

1177 (1177.se)

Vaccin som används i Sverige

I Sverige rekommenderas från hösten 2023 vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinet Comirnaty eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Båda vaccinerna kommer att uppdateras med cirkulerande virusvarianter inför vintern 2023/2024 och båda är effektiva mot allvarlig sjukdom.

Det är inte nödvändigt att vaccineras med samma typ av vaccin vid varje vaccinationstillfälle, utan det går bra att kombinera olika vaccintyper. Vaccinerna är även rekommenderade från olika åldrar.

Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med omikronvarianten, där ytterligare en uppdatering kommer under hösten 2023.

Intervall mellan doser ska vara minst 6 eller 9 månader beroende på ålder och riskgruppstillhörighet.

Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar Nuvaxovid endast till personer från 31 års ålder. Sedan hösten 2023 omfattar primärvaccination med Nuvaxovid endast 1 dos till alla som ej har nedsatt immunförsvar. Intervallet till den första påfyllnadsdosen är minst fyra månader. Intervallet till efterföljande dos är minst 9 månader.

Vaccinerna är säkra

Covid-19-vaccinerna har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en noggrann testprocess i flera steg. I dag har miljarder människor vaccinerat sig med de godkända vaccinerna mot covid-19. Ytterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna. Dessutom har många studier följt upp och sammanställt fakta om vaccinationerna. Tillsammans visar de att vaccinerna mot covid-19 är säkra.

Läkemedelsverket följer även efter godkännandet upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du hittar aktuell produktinformation om vaccinerna på Läkemedelsverkets webbplats:

Coronavaccin, vaccin mot covid‍-‍19 (lakemedelsverket.se)

Godkända vacciner till gravida

Vaccinet Comirnaty (Pfizer-BionTech) som används i Sverige är godkänt att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Normalt med milda biverkningar

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccination, till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över efter en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad), men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla kan förekomma. De här biverkningarna är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med mRNA-vaccinerna Comirnaty, samt efter vaccination med det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. De har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i två veckor efter vaccinationen.

Symtom att vara vaksam på inom två veckor efter vaccinationen är: trötthet och andfåddhet oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning, feber och värk i kroppen en känsla av tryck eller tyngd över bröstet.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats:

Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, oönskade effekter (lakemedelsverket.se)