Inför skolstart hösten 2021

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel i alla skolformer för barn och unga.

Inför skolstart hösten 2021 - information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Här presenteras information som rör förskolan samt de olika skolformerna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Hantering av covid-19 i skolmiljö

Fall av covid-19 i skolmiljö kan innebära svåra avvägningar för huvudmannen, skolledning, rektor och annan personal. Vi vill med information och bedömningsunderlag ge förslag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium på hur man kan tänka kring hantering av covid-19 i skolmiljö.

Vi har även tagit fram ett beslutsstöd till huvudman om skolstängning samt information om testning och screening i skolmiljö.

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Informationsinsats riktad till unga och vuxna i olika skolformer

I syfte att stödja genomförandet av de allmänna råden har Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Insatsen Allt är inte som vanligt riktar sig till unga och vuxna, med start från årskurs 7, i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Informationsmaterialet kan skrivas ut eller laddas ner för användning av digitala skärmar, intranät och skolplattformar.