Läs mer om de allmänt förebyggande åtgärderna.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd finns ingen meterangivelse att förhålla sig till utan anpassningar görs utifrån de förutsättningar som finns.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

Läs hur man ska tänka kring ventilation och spridningen av covid-19

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Prata med eleverna

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Här finns affischer att ladda ned och sätta upp på skolan