Läs mer om de allmänt förebyggande åtgärderna.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Prata med eleverna

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.