Förskolan är viktig

Barns behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan väger tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

Små barn är ofta förkylda

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna. Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de varit ute. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet. Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma.

Symtom av pollenallergi under pandemin

Även under hösten kan barn ha besvär av pollenallergi.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typiskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som t.ex. antihistamin.

Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar efter medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet återgår till skolan som vid fall av förkylningssymtom.

Det är viktigt med en öppen dialog med föräldrar kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

Läs mer