Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Rekommendationen som riktar sig till enskilda personer, dvs. var och en av oss, innebär att alla som är sjuka med symptom som kan vara covid-19 ska stanna hemma. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19, likaså gäller den även om du har tagit ett självtest som är negativt.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Rekommendation till den som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan ansvaret ligger på individen som inte vaccinerat sig. Att godkänna att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccin mot covid-19

Förebygg risken för sjukdom

Verksamhetsansvariga har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten. Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner och god ventilation. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

För mer information se Folkhälsomyndighetens Tillsynsvägledning till hälsoskydd.

Arbetsmiljön

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning betraktas i övrigt som arbetsplatser för sina anställda.

För ytterligare information se Arbeta med arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket.se)

Läs mer

Åtgärder mot covid-19