Yersinia (Sverige april–maj 2019)

Lyssna

Nationellt utbrott av Yersinia enterocolitica är över. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

28 juni 2019

Totalt insjuknade 30 personer i vårens andra utbrott av Yersinia enterocolitica. Sjutton män och 13 kvinnor i åldrarna 13–68 år (medianålder 27 år) insjuknade mellan 12 april och 24 maj varav majoriteten i mitten av maj (figur 2019-06-28). Fallen rapporterades från åtta regioner i olika delar av landet men drygt hälften av fallen kom från tre av de nordligaste regionerna.

Utbrottet kunde bekräftas med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriernas arvsmassa. Utbrottsstammen av Yersinia enterocolitica serotyp O3 skiljer sig från den som orsakade det tidigare yersiniautbrottet under våren 2019. Yersinia är inte en del av Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och typning av isolat sker enbart som stöd vid nationella utbrott eller annan specifik frågeställning.

Utbrottet har utretts av berörda smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. De insjuknade har fått besvara frågor angående vad de ätit och gjort under perioden före insjuknandet men ingen gemensam smittkälla har kunnat identifieras. Eftersom utbrottsstammen har hittats i olika delar av landet och majoriteten av fallen insjuknade nära i tid, orsakades utbrottet sannolikt av ett livsmedel med kortare hållbarhet som inte längre finns kvar på marknaden.

Figur 2019-06-28. Insjukningskurva för bekräftade fall, 12 april–13 juni (n=30).

Insjukningskurva för bekräftade fall av yersinia

14 juni 2019

Under framförallt mitten av maj har en anhopning av rapporterade fall av yersiniainfektion setts i Sverige. Sju regioner från olika delar av landet har rapporterat fall, men majoriteten av fallen kommer från de nordligaste regionerna i landet. Lika många män som kvinnor i åldern 13-68 år har drabbats och 69 procent av fallen är under 30 år.

Hittills har 26 sjukdomsfall bekräftats tillhöra utbrottet (figur 2019-06-14) med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriernas arvsmassa. Ytterligare en handfull fall utreds. Eftersom den aktuella utbrottsstammen av Yersinia enterocolitica typ O3 har hittats i olika delar av landet, rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Den nuvarande utbrottsstammen skiljer sig från den som orsakade ett yersiniautbrott tidigare under våren.

Berörda smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2019-06-14. Insjukningskurva för bekräftade fall, 12 april-27 maj (n=26).

Figur 1. Insjukningskurva för bekräftade fall, 12 april-27 maj (n=26), 2019-06-14

Livsmedelsverkets råd hur du minskar risken att bli sjuk:

  • Håll god kökshygien när du lagar mat.
  • Laga inte mat till andra när du är eller nyss har varit sjuk.
  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och efter det att du har hanterat rått fläskkött.
  • Håll isär rått fläskkött från mat som är färdig att äta.
  • Smaka inte på rå fläsk- och blandfärs.
  • Genomstek köttfärs som innehåller fläskkött. Yersiniabakterien dör snabbt vid upphettning över 70 °C.
  • Drick inte opastöriserad mjölk.
  • Skölj grönsaker ordentligt.

Läs mer