Vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, samt särskilda vaccinationsprogram för definierade riskgrupper.

Reglering av nationella vaccinationsprogram

Från 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen. Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, såsom till vilka grupper vaccin ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall. Landsting och kommuner ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen. Vaccinationer som ges inom ramen för de nationella programmen ska också registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, samt särskilda vaccinationsprogram för definierade riskgrupper.

Allmänna program

För tillfället finns endast ett allmänt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Läs mer om barnvaccinationsprogrammet här

Särskilda program

Regeringen har inte beslutat om några särskilda vaccinationsprogram riktade till definierade riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har däremot lämnat förslag på införande av särskilda program mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos.
Läs mer om särskilda program här.
Läs mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram här.

Rekommendationer

Vid sidan om de nationella vaccinationsprogrammen (allmänna och särskilda) kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är inte bindande, utan landsting och regioner beslutar själva om rekommendationerna ska följas och om eventuella avgifter för patienterna.
Du hittar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination här.

Typ av regelverkMålgruppBeslutsfattareInnebörd
Nationellt
allmänt
program
Hela befolkningen i
definierade åldersgrupper

Regeringen.

Kompletteras med föreskrifter
från Folkhälsomyndigheten
avseende målgrupp,
doser, intervall, m.m.

Bindande för landsting/regioner
att erbjuda vaccinationer inom
nationella program.

Vaccinationerna är kostnadsfria
för den enskilde.

Vaccinationerna ska registreras
i det nationella
vaccinationsregistret.

Nationellt
särskilt
program
Definierade
riskgrupper
Rekommendationer Hela befolkningen
eller riskgrupper
Folkhälsomyndigheten

Inte bindande. Landsting/
regioner beslutar själva om
vaccinationerna ska erbjudas.

Landstingen beslutar också
om kostnaderna för den enskilde.

Vaccinationer får inte
registreras i det nationella
vaccinationsregistret.

Gemensamt ansvar

Många aktörer bidrar till att vaccinationsprogrammet kan upprätthållas.

Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska ingå i programmet.

Folkhälsomyndigheten:

  • ansvarar för föreskrifter och rekommendationer inom vaccinområdet
  • tar fram underlag och rekommendationer till regeringen om vilka sjukdomar som ska ingå i vaccinationsprogrammet
  • informerar om vaccinationsprogrammet
  • följer upp vaccinationstäckning och effekten av vaccinationerna
  • ansvarar för vaccinationsregistret.

Läkemedelsverket ansvarar för säkerhetsövervakning och uppföljning av biverkningsrapportering.

Landstingen och kommunerna ansvarar för tillgång till de vaccin som behövs för att förebygga sjukdomarna.

Landstingen och huvudmännen för elevhälsan ska erbjuda vaccinationerna i programmet, genom bland annat barnhälsovården och elevhälsan.

Lägesrapporter till regeringen om nationella vaccinationsprogram

Enligt smittskyddsförordningen (2004:255) ska Folkhälsomyndigheten varje år lämna en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilka ändringar av nationella vaccinationsprogram som myndigheten planerar att utreda. Här nedan hittar du länkar till de inlämnade lägesrapporterna.

Lägesrapport 2019

Lägesrapport 2018

Lägesrapport 2017

Lägesrapport 2016

Lägesrapport 2015

Lägesrapport 2014

Lägesrapport 2013 (Första lägesrapporten)

Gå till toppen av sidan