Vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper).

Reglering av nationella vaccinationsprogram

Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168). Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Läs mer om det nationella vaccinationsregistret här.

Allmänna program

För tillfället finns endast ett allmänt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Läs mer om barnvaccinationsprogrammet här.

Särskilda program

Regeringen har inte beslutat om några särskilda vaccinationsprogram riktade till definierade riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har däremot lämnat förslag på införande av särskilda program mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos.
Läs mer om förslagen till särskilda vaccinationsprogram här.
Läs mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram här.

Rekommendationer

Vid sidan om de nationella vaccinationsprogrammen (allmänna och särskilda) kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är inte bindande, utan regionerna beslutar själva om rekommendationerna ska följas, hur de ska implementeras och om eventuella avgifter för patienterna.
Du hittar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination här.

Typ av regelverkMålgruppBeslutsfattareInnebörd
Nationellt
allmänt
program
Hela befolkningen i
definierade åldersgrupper

Regeringen.

Kompletteras med föreskrifter
från Folkhälsomyndigheten
avseende målgrupper,
doser, intervall, m.m.

Bindande för landsting och kommuner
att erbjuda vaccinationer inom
nationella program.

Vaccinationerna är kostnadsfria
för den enskilde.

Vaccinationerna ska registreras
i det nationella
vaccinationsregistret.

Nationellt
särskilt
program
Definierade
riskgrupper
Rekommendationer Hela befolkningen
eller riskgrupper
Folkhälsomyndigheten

Inte bindande. Regioner beslutar
själva om vaccinationerna ska erbjudas.

Landstingen beslutar också
om kostnaderna för den enskilde.

Vaccinationer får inte
registreras i det nationella
vaccinationsregistret.

Gemensamt ansvar för nationella vaccinationsprogram

Många aktörer bidrar till att vaccinationsprogrammet kan upprätthållas.

Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten

  • tar fram underlag och rekommendationer till regeringen om vilka sjukdomar som bör ingå nationella vaccinationsprogram,
  • utarbetar föreskrifter, som bland annat reglerar till vilka personer som vaccinationerna ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall,
  • informerar om vaccinationsprogrammen,
  • följer upp vaccinationstäckning och effekten av nationella vaccinationsprogram,
  • ansvarar för det nationella vaccinationsregistret.

Läkemedelsverket ansvarar för säkerhetsövervakning och uppföljning av biverkningsrapportering.

Landstingen ansvarar för att upphandla de vaccin som behövs för att förebygga sjukdomarna, och för att erbjuda vaccinationerna. Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa. Undantaget är förskoleklass, där ansvaret bärs av landstingen.

Lägesrapporter om nationella vaccinationsprogram

Enligt smittskyddsförordningen (2004:255) ska Folkhälsomyndigheten varje år lämna en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilka ändringar av nationella vaccinationsprogram som myndigheten planerar att utreda. Här nedan hittar du länkar till de senast inlämnade lägesrapporterna.

Lägesrapport 2019

Lägesrapport 2018

Lägesrapport 2017

Lägesrapport 2016

Lägesrapport 2015

Gå till toppen av sidan