Rapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

I årsrapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn redovisas information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning. Sammanställningen visar att vaccinationsprogrammet är effektivt och ger ett gott och säkert skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Läs den senaste rapporten "Barnvaccinationsprogrammet 2016" här.

För kikhosta finns ett speciellt fördjupat uppföljningsprogram. Resultaten av den fördjupade uppföljningen presenteras i årliga rapporter (på engelska).

Läs den senaste rapporten "Pertussis surveillance in Sweden - Eighteen year report" (2016) här.

Äldre rapporter hittar du via webbplatsens sökfunktion.

Studier av immunitet

Folkhälsomyndigheten (som då hette Smittskyddsinstitutet) genomförde år 1997 och 2007 seroepidemiologiska studier för att studera immunitetsläget hos befolkningen mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Till rapporten för 1997 års seroepidemiologiska tvärsnittsstudie

Till rapporten för 2007 års seroepidemiologiska tvärsnittsstudie

I en delstudie till den seroepidemiologiska tvärsnittsstudien från 2007 jämfördes en svenskfödd och en utlandsfödd befolkningsgrupp. Syftet var att belysa om utlandsfödda barn hade ett adekvat skydd som var jämförbart med det hos svenskfödda barn. Studien visade att så var fallet.

Här hittar du rapporten "Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen".

Smittskyddsinstitutet gjorde även en jämförelse av antikroppsförekomst mot Haemophilus influenzae typ b, 5 och 15 år efter införandet av allmän vaccination. Även den rapporterade incidensen av invasiv Hib-infektion studerades. Resultaten publicerades i form av en rapport (på svenska) och i en vetenskaplig tidskrift (på engelska).

Rapport: Haemophilus influenzae typ b i Sverige (PDF, 217 kB)

Artikel: Do we need a booster of Hib vaccine after primary vaccination? A study on anti-Hib seroprevalence in Sweden 5 and 15 years after the introduction of universal Hib vaccination related to notifications of invasive disease (PDF, 359 kB)

En liknande studie av antikroppsförekomsten mot kikhosta 1997 gjordes just efter införandet av allmän vaccination, och jämfördes med situationen tio år senare 2007. Resultaten publicerades som en rapport, respektive en vetenskaplig artikel (på engelska).

Rapport: Kikhosta i Sverige (PDF, 125 kB)

Artikel: Seroprevalence of pertussis antitoxin (anti-PT) in Sweden before and 10 years after the introduction of a universal childhood pertussis vaccination program (PDF, 224 kB)

Antibody responses and clinical reactions to booster doses of TdcP + IPV, TdcP − IPV or DT + IPV at 5½ years of age after primary immunisation with DTcP (DTPa5) at 3, 5 and 12 months of age in Pertussis Vaccine Trial II. Technical Report. Stockholm: Swedish Institute for Infectious Disease Control, 2000 (PDF, 13,4 MB)