Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Lyssna

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder och videos nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Vaccin fungerar

Bild som visar antal fall av olika sjukdomar före och efter vaccineringsprogram.

Bilden finns även som affisch för nedladdning.

Affisch

 • Vaccin funkar – Antal förr och nu (vit affisch)

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Affischen Vaccin funkar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sättas upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten…

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2022

Difteri. Antal fall i Sverige 1925–2022. 1925 registrerades 3 820 fall. 1944 startar allmän vaccination antalet fall är 3 868. Enstaka fall rapporteras varje år fram till 2020.

Film: Vaccin funkar Difteri – Antal fall i Sverige 1925-2022

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2022Antal fall i Sverige 1987–2022. 1987 registrerades 185 fall. 1992 startar allmän vaccination. Antal fall minskar sedan till bara några få per år fram till 2020.

Film: Vaccin funkar Hib – Antal fall i Sverige 1987-2022

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2022

Fall i Sverige 1940–2022. 1940 registreras 10 779 fall. Vaccination införs 1953-1979. 1996 återupptas vaccination. 2020 registreras 269 fall.

Film: Vaccin funkar Kikhosta – Antal fall i Sverige 1940-2022

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2022

1960 registreras 11 000 fall av mässling. 1971 startar allmän vaccination. Då registreras 11 054 fall. Antalet fall sjunker till bara några få fall 2022.

Film: Vaccin funkar Mässling – Antal fall i Sverige 1960-2022

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2022

Antal fall i Sverige 1970–2022. 1970 registreras 15 297 fall av påssjuka. 1982 startar allmän vaccination. Sedan sjunker antalet fall fort. 2020 registreras 23 fall.

Film: Vaccin funkar Påssjuka – Antal fall i Sverige 1970-2022

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

1930 registreras 304 fall av polio i Sverige. 1953 registreras 5 090 fall. 1957 startar allmän vaccination. Då är antalet fall 250. 1970 registreras inga fall av polio i Sverige.

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–20221970 rapporterades 5 394 fall. 1974 erbjuds flickor vaccination. 1982 erbjuds alla barn vaccination. Fallen sjunker snabbt till 2022.

Film: Vaccin funkar Röda hund – Antal fall i Sverige 1970-2022

Ladda ned filmer och grafer

Alla filmer och grafer på denna sida samt bok, samtalskort och affischer (vaccinfunkar.se)