Uppdaterad 10 september 2021

Samlad information om aktörer och leverantörer

Den samlade informationen om aktörer, intresserade av att bidra till provtagning och diagnostik av covid-19, samt till leverantörer som kan bidra med provtagning- och analysmaterial för covid-19, har nu tagits bort från Folkhälsomyndighetens webbplats.

I samband med att Folkhälsomyndigheten i april 2020 fick regeringsuppdraget att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 gjordes insatser för att synliggöra aktörer som kunde bidra till detta arbete. Syftet var att erbjuda en plattform där aktörer och leverantörer lättare kunde hitta varandra när det gäller produkter och tjänster. 

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att verksamheterna är etablerade och att denna tjänst inte längre behövs.

Teknisk konsultation kring diagnostik av covid-19

För att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19 bjöd Folkhälsomyndigheten in aktörer på området till ett samråd 1 april 2020. Nedan finns en sammanfattningen inklusive frågor och svar vid konsultationen.

Möte med leverantörer och medicintekniska företag om utökad nationell kapacitet för diagnostik av covid-19

För att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19 bjöd Folkhälsomyndigheten in leverantörer och medicintekniska företag på området till ett möte 22 april 2020. Nedan finns en sammanfattning inklusive frågor och svar vid mötet.