Vaccinationer till vuxna

Lyssna

På den här sidan har vi samlat information om vilka vaccinationer som är aktuella för vuxna. Några vaccinationer rekommenderas till alla medan andra rekommenderas för de som har en ökad risk för att drabbas av en viss sjukdom.

Sjukdomar alla bör ha ett skydd mot

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla bör ha ett skydd mot difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka och röda hund.

De som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade mot dessa sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig oavsett ålder.

Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Rekommendationer om vaccination mot polio

Påfyllnadsdoser mot difteri och stelkramp

Skyddet mot vissa sjukdomar, som man blev vaccinerad mot som barn, behöver fyllas på i vuxen ålder. För att upprätthålla ett gott skydd mot difteri och stelkramp rekommenderas påfyllnadsdoser vart 20:e år.

De som är födda före 2002 fick sin sista vaccination mot difteri och stelkramp genom barnvaccinationsprogrammet i 10-årsåldern. För dessa är det aktuellt med en första påfyllnadsdos i 30-årsåldern.

Personer födda 2002 och senare följer ett annat vaccinationsschema där den sista vaccinationen mot difteri och stelkramp ges i 15-årsåldern. De bör därmed ta den första påfyllnadsdosen i 35-årsåldern.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

Tidigare vaccinationsprogram

Vaccinationer till gravida

Gravida har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka av vissa luftvägsvirus, särskilt under den senare delen av graviditeten. Därför rekommenderas kvinnor som är gravida under vintersäsongen att vaccinera sig efter graviditetsvecka 12 mot

 • covid-19
 • influensa.

Vaccination mot covid-19 och influensa under graviditeten kan också ge ett skydd till barnet under de första levnadsmånaderna efter födseln. I detta syfte rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 även mot

 • kikhosta

Vaccinationen mot kikhosta innebär även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri och stelkramp, eftersom det inte finns något vaccin mot bara kikhosta.

Om vaccinationer för dig som är gravid

Vaccinationer till personer som är 65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk till följd av infektioner ökar med åldern. Därför rekommenderas alla som är 65 år och äldre även vaccination mot

 • covid-19
 • influensa
 • pneumokockinfektion

Från 75 års ålder rekommenderas även vaccination mot RS-virus.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot influensa

Vaccination mot pneumokockinfektion

Vaccination mot RS-virus

Vaccinationer till särskilda riskgrupper

Vissa personer löper en högre risk för att bli smittade eller allvarligt sjuka av en viss sjukdom, oavsett ålder. Det kan till exempel vara personer som redan har en underliggande sjukdom, som hjärt- och kärlsjukdom.

Följande vaccinationer rekommenderas till personer som hör till riskgrupper:

 • covid-19
 • influensa
 • pneumokockinfektion
 • RS-virus
 • hepatit A
 • hepatit B

Vilka personer som hör till riskgrupper för de olika sjukdomarna framgår i vaccinationsrekommendationerna för respektive sjukdom.

Vaccin mot covid-19

Vaccination mot influensa

Vaccination mot pneumokockinfektion

Vaccination mot RS-virus

Vaccination mot hepatit A

Vaccination mot hepatit B

Vaccination mot mpox

Publikation