Hälsa

 • Dödlighet enligt alkoholindex

  Dödlighet enligt alkoholindex är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om…

 • Dödlighet, förtida

  Förtida dödlighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Dödlighet i cancer

 • Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar

  Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning…

 • Dödlighet i suicid (självmord)

  Dödlighet i suicid (självmord) är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om…

 • Dödlighet, narkotikarelaterad

  Narkotikarelaterad dödlighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur…

 • Dödlighet på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar)

  Dödlighet på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar) är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer…

 • Fallolyckor bland äldre

  Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Insjuknande i hjärtinfarkt

  Insjuknande i hjärtinfarkt är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur…

 • Insjuknande i stroke

  Insjuknande i stroke är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Medellivslängd

  Medellivslängd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Psykisk ohälsa

  Här presenteras data om nedsatt psykiskt välbefinnande, psykosomatiska besvär bland skolelever, stress samt ängslan, oro eller ångest.

 • Självskattat allmänt hälsotillstånd

  Självskattat allmänt hälsotillstånd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning…

 • Spädbarnsdödlighet

  Spädbarnsdödlighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Våldsrelaterade skador

  Våldsrelaterade skador är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…

 • Övervikt och fetma

  Övervikt och fetma är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en uppfattning om hur befolkningen…