Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 24 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 24.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Blekinge län 109 851 3 491 3 162 329
Dalarnas län 210 783 5 129 2 264 2 865
Gotlands län 40 945 2 700 622 2 078
Gävleborgs län 212 812 5 531 1 871 3 660
Hallands län 218 196 16 653 6 961 9 692
Jämtlands län 91 592 1 454 1 152 302
Jönköpings län 241 250 6 728 2 415 4 313
Kalmar län 186 412 7 054 3 387 3 667
Kronobergs län 126 018 3 436 2 658 778
Norrbottens län 174 875 1 278 2 319 -1 041
Skåne län 768 074 6 677 20 366 -13 689
Stockholms län 1 294 066 19 939 32 908 -12 969
Södermanlands län 215 281 9 650 5 867 3 783
Uppsala län 246 073 4 702 10 211 -5 509
Värmlands län 222 440 4 378 1 623 2 755
Västerbottens län 176 120 1 730 1 731 -1
Västernorrlands län 179 888 2 656 2 159 497
Västmanlands län 188 147 5 261 3 982 1 279
Västra Götalands län 949 140 10 757 23 068 -12 311
Örebro län 211 366 3 056 5 203 -2 147
Östergötlands län 326 980 3 956 4 548 -592