Hög vaccinationsvilja hos vårdnadshavare för att vaccinera barn 12–15 år

Under september 2021 tillfrågades vårdnadshavare till barn 12–15 år hur de ställer sig till vaccination mot covid-19 för den åldersgruppen. Undersökningen genomfördes innan beslutet om att barn från 12 till 15 år skulle inkluderas i rekommendationerna om vaccination mot covid-19. Drygt 1 000 vårdnadshavare svarade på en webbenkät. Därefter genomfördes telefonintervjuer med 20 av dem. De flesta var positiva till vaccination mot covid-19 av sitt barn. Undersökningen gjordes av Gullers Grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Resultat Vårdnadshavares acceptans för vaccination mot covid-19 av barn 12–15 år

Hälsorapport – en befolkningsundersökning

Folkhälsomyndigheten har under våren och början av sommaren 2021 undersökt inställningen till vaccination mot covid-19. Undersökningen har gjorts som en webbenkät genom Hälsorapport, en löpande webbpanel som drivs av myndigheten. Urvalet av deltagare till panelen är representativt för befolkningen när det gäller ålder, region och kön.

Undersökning bland invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination – Invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern presenteras resultat från en undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern. Undersökningen genomfördes under augusti och september 2021. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om vaccinationsviljan och om upplevda faktorer som främjar och hindrar möjligheten till vaccination mot covid-19.

Undersökning bland invånare i Sverige födda utanför EU/EES och Storbritannien

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination – Invånare i Sverige födda utanför EU/EES och Storbritannien presenterar vi resultat från en enkätundersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien. Undersökningen genomfördes under våren 2021 från mitten av april till mitten av maj, för att öka kunskapen om hinder och möjligheter för vaccination när det gäller personer som är födda utanför Europa.

Rapporter