Seroepidemiologiska studier i nio regioner

Undersökningen görs för att ge en lägesbild av SARS-CoV-2 seroprevalens i Sverige under pågående pandemi. Undersökningen pågår i ett års tid vid ett antal tillfällen då överskottsprover (serum eller plasma) veckovis samlas in från öppenvården via klinisk kemi och kliniska immunologilaboratorier i nio regioner.

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1)

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)

Studieupplägg för Folkhälsomyndighetens undersökning av seroprevalens mot SARS-CoV-2 (PDF, 555 kB)

Helgenomsekvensering av SARS-CoV-2

Rapporterna rörande helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 är kunskapsunderlag som redovisar Folkhälsomyndighetens fortlöpande arbete att följa de olika genetiska grupperna av SARS-CoV-2 som cirkulerar i samhället. Detta för att stärka kunskapsläget kring viruset och dess möjliga utveckling samt för att bidra med en förmåga att upptäcka nyintroduktioner av viruset.

Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 1

Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 2

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

För att komplettera de undersökningar som myndigheten genomför avseende nationell eller regional förekomst av antikroppar genomför vi även mer riktade undersökningar. Undersökningarna kan antingen omfatta ett mindre geografiskt område eller en specifik åldersgrupp där det finns anledning att ta reda på mer kring hur många personer som haft covid-19.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020

Förekomsten av covid-19 i befolkningen

För att inhämta kunskap och skapa en lägesbild kring spridningen av SARS-CoV-2 i samhället genomför Folkhälsomyndigheten undersökningar i befolkningen, antingen på nationell eller på regional nivå. I dessa undersökningar får utvalda individer, barn såväl som vuxna erbjudande om att ta prover sig själva. Proverna analyseras därefter på laboratorium för att undersöka om de innehåller SARS-COV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21–24 april och 25–28 maj 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24–28 augusti 2020