För att hantera utbrottet av covid-19 krävs kunskap om SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, hur det sprids och vilket immunsvar som en genomgången infektion resulterar i. Genom att undersöka förekomsten av infektionen i samhället och immunitet efter genomgången infektion kan man få en bättre lägesbild över smittspridningen och befolkningens skydd mot sjukdomen. Avseende förekomsten av sjukdomen gör vi undersökningar där vi letar efter viruset i frivilliga deltagande individer och när vi undersöker immunitet så kan vi både analysera närvaro av virusspecifika antikroppar och T-celler. Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar både nationellt och regionalt samt i specifika grupper i befolkningen. Med helgenomsekvensering undersöks också de olika varianterna av SARS-CoV-2 som cirkulerar i samhället. Detta för att stärka kunskapsläget kring virusets spridning i Sverige över tid. Analyser kan också potentiellt upptäcka förändringar i viruset som är relevanta för immunitet och på sikt även effekten av ett vaccin.