För att hantera utbrottet av covid-19 krävs kunskap om SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Vi behöver ta reda på hur det sprids och vilket immunsvar en genomgången infektion resulterar i. Med immunsvar menas hur immunförsvaret reagerar på en infektion, till exempel i hur hög grad antikroppar bildas, hur effektivt de skyddar mot att bli sjuk igen och hur lång tid de finns kvar.

Genom att undersöka förekomsten av infektionen i samhället och hur immuniteten ser ut efter genomgången infektion kan vi få en bättre lägesbild över smittspridningen och befolkningens skydd mot sjukdomen.

När det gäller förekomsten av sjukdomen letar vi efter viruset hos frivilliga deltagare. När vi undersöker immuniteten kan vi både analysera närvaron av virusspecifika antikroppar och T-celler. Antikroppar och T-celler är två olika delar av immunsvaret och är båda viktiga för kroppens försvar mot en infektion.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar både nationellt och regionalt samt i specifika grupper i befolkningen. Med helgenomsekvensering undersöks de olika varianterna av SARS-CoV-2 som cirkulerar i samhället. Syftet med undersökningarna är att stärka kunskapsläget kring virusets spridning i Sverige över tid. Analyser kan också upptäcka förändringar i viruset som är relevanta för immuniteten och för effekten av vaccinerna.