Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 28 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 28.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1 910 702 36 723 58 230 -21 507
Uppsala län 355 487 11 466 15 664 -4 198
Södermanlands län 276 205 18 516 8 340 10 176
Östergötlands län 443 600 5 710 9 060 -3 350
Jönköpings län 330 524 12 720 3 767 8 953
Kronobergs län 172 540 4 867 5 141 -274
Kalmar län 249 648 10 442 4 664 5 778
Gotlands län 58 198 3 921 990 2 931
Blekinge län 153 973 7 032 5 166 1 866
Skåne län 1 192 909 13 245 24 088 -10 843
Hallands län 308 288 24 453 10 850 13 603
Västra Götalands län 1 448 422 19 453 41 162 -21 709
Värmlands län 299 978 6 349 2 818 3 531
Örebro län 293 285 6 355 7 570 -1 215
Västmanlands län 259 252 8 017 6 785 1 232
Dalarnas län 290 457 10 048 3 420 6 628
Gävleborgs län 287 610 9 679 2 950 6 729
Västernorrlands län 242 277 5 197 3 698 1 499
Jämtlands län 126 035 2 451 2 219 232
Västerbottens län 244 916 2 890 4 177  -1 287
Norrbottens län 236 007 2 629 5 442 -2 813

Läs mer

Tidigare veckor för statistik om länens nettoflöden