Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 30 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 30.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 2 138 326 44 883 69 683 -24 800
Uppsala län 398 954 12 234 19 283 -7 049
Södermanlands län 301 971 21 395 9 277 12 118
Östergötlands län 482 619 7 136 11 624 -4 488
Jönköpings län 358 222 14 376 4 489 9 887
Kronobergs län 187 874 5 782 5 711 71
Kalmar län 265 919 12 028 5 269 6 759
Gotlands län 6 3596 4 315 1 132 3 183
Blekinge län 168 602 8 808 5 700 3 108
Skåne län 1 319 006 17 469 28 193 -10 724
Hallands län 337 899 26 597 11 481 15 116
Västra Götalands län 1 592 497 23 209 46 033 -22 824
Värmlands län 318 481 7 155 3 417 3 738
Örebro län 32 5487 7 646 8 629 -983
Västmanlands län 278 979 9 535 7 570 1 965
Dalarnas län 309 469 11 858 3 994 7 864
Gävleborgs län 310 553 12 116 3 478 8 638
Västernorrlands län 261 920 6 429 4 430 1 999
Jämtlands län 135 991 3 026 2 725 301
Västerbottens län 272 521 3 376 5 996 -2 620
Norrbottens län 258 784 3 852 6 111 -2 259