Vid en analys av vaccinationstäckningen per vecka på SÄBO och antalet rapporterade fall av covid-19 därifrån, ses en tydlig trend med ett sjunkande antal sjukdomsfall i takt med att vaccinationstäckningen stiger.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO visar att 32 % fått två doser och 50 % fått minst en dos. Täckningen är:

  • högst bland sjuksköterskor: 47 % respektive 64 %
  • något lägre bland undersköterskor och vårdbiträden: 36 % respektive 56 %
  • lägst bland övrig personal, som troligen inte har kontakt med omsorgstagarna i samma utsträckning

Uppföljningen av vaccinationstäckningen bland äldre med omvårdande hemtjänst visar att 37 % har fått två doser och 70 % minst en dos.

Vaccinationstäckningen bland personal inom hemtjänst är 16 % för två doser och 35 % som fått minst en dos. Täckningen är:

  • högst bland sjuksköterskor: 47 % respektive 67 %
  • något lägre bland undersköterskor och vårdbiträden: 21 % respektive 45 %
  • lägst bland övrig personal, där det troligen ingår flera som inte har kontakt med omsorgstagarna i samma utsträckning.

Totalt 310 200 vårdpersonal har nu fått minst en dos vaccin (den 17 mars 2021). Av dem är 122 900 undersköterskor/vårdbiträden, 55 600 sjuksköterskor och 22 500 läkare. Resten tillhör övriga vårdpersonalgrupper.

Av alla vårdpersonal som fått vaccin tillhör 72 procent personal som arbetar på säbo, hemtjänst eller inom den specialiserade slutna somatiska hälso- och sjukvården på sjukhus.

Läs mer