Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, har täckningen med en dos ökat i genomsnitt med 7 % sedan veckan innan. Ökningen var störst i åldersgruppen 65-69 år där täckningen för en dos ökat från 66 till 79 % på en vecka. Bland de som är 80 år och äldre har ökningen bromsat in då de nu nått en täckning på 91 % som fått sin första dos. Då många i gruppen 65 år och äldre vaccinerats med AstraZenecas vaccin där ett längre intervall till dos två rekommenderas, så kommer det att dröja innan alla är färdigvaccinerade.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO har ökat med knappa 5 % sedan sist. Vaccinationstäckningen är nu 58 % för en dos och 35 % färdigvaccinerade. Vad gäller hemtjänstpersonal har andelen vaccinerade med minst en dos ökat med 8 % sedan förra veckan. Den totala vaccinations­täckningen för denna personalgrupp är 44 % för en dos och 19 % färdigvaccinerade. Vårdpersonal i somatiska hälso- och sjukvården har ökat med 9 % sedan förra uppdateringen och vaccinationstäckningen är nu 63 % för minst 1 dos och 19 % är färdigvaccinerade. Vaccineringen bland LSS-personal ökade mest den här veckan, 18 %. Den totala vaccinationstäckningen för denna grupp är nu 41 % och 13 % är färdigvaccinerade.

Vissa genombrottsinfektioner är att vänta, det vill säga att personer får en infektion trots att de är vaccinerade. Antalet personer som fått en laboratoriebekräftad infektion mer än tre veckor efter sin första vaccindos motsvarar 0,3 procent av alla som vaccinerats med minst en dos per 2021-04-23 (2 086 142).