För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Bekräftade fall i Sverige

För de prioriterade grupper vi tidigare presenterat mera detaljerade data om kommer dessa analyser att ske som tätast varannan vecka.

Denna vecka uppdateras endast data om genombrottsinfektioner medan uppdatering om övriga grupper sker först nästa vecka.

Den regelbundna uppföljningen av vaccinationstäckningen i grupper prioriterade till fas 1, personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst eller boende på SÄBO, avslutas nu.