Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns nu också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis. På nationell nivå har täckningen med minst en dos i åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år nu nått 47 respektive 75 procent och de äldre åldersgrupperna högre än så.

För de grupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 avslutas nu de regelbundna analyserna av täckningsgraden.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi presenteras varannan vecka.