Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Dessa data finns nu också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos ökat mest sedan föregående vecka i åldersgrupperna 30-39 och 40-49 år (16 respektive 13 procent). För dos två har störst ökning skett i åldersgruppen 50-59 år (14 procent) och 49 procent i åldersgruppen är nu fullvaccinerade.

De regelbundna analyserna av täckningsgraden för de undergrupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats och de ingår istället i sin respektive åldersgrupp ovan.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras tills vidare varannan vecka. Vaccinationstäckningen är högre för personer födda i Sverige, för personer med högre utbildning och för personer med högre inkomst. Skillnaden minskar dock med stigande ålder.

Den 30 juni 2021 publicerades den rapport om vaccinationsacceptans från Hälsorapport som kommer en gång per månad.