Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns nu också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos under vecka 28 ökat mest i åldersgrupperna 18-29 och 30-39 år (13 respektive 7 procentenheter). För dos två har störst ökning fortsatt skett i åldersgruppen 50-59 år (6 procentenheter) och 63 procent i åldersgruppen är nu fullvaccinerade.

De regelbundna analyserna av täckningsgraden för de undergrupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats och de ingår istället i sin respektive åldersgrupp ovan.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras tills vidare varannan vecka. Nya siffror presenteras denna vecka. Vaccinationstäckningen är högre för personer födda i Sverige, för personer med högre utbildning och för personer med högre inkomst. Skillnaden minskar dock med stigande ålder.

Den 21 juli 2021 publicerades en rapport om skyddseffekten av vaccination mot covid-19 i åldersgruppen 65 år och äldre, baserad på svenska data från 1 mars till 11 juni 2021.

Skyddseffekten mot infektion med SARS CoV-2 var 42 procent 21 dagar efter en dos vaccin och 77 procent 14 dagar efter dos nummer två. Skyddseffekten mot att behöva IVA-vård och/eller dö i samband med covid-19 diagnos var betydligt högre, 74 procent 21 dagar efter en dos och 91 procent efter dos nummer två. Rapporten har inte analyserat skillnaden mellan olika vaccin, se länk nedan.

Den 30 juni 2021 publicerades den rapport om vaccinationsacceptans från Hälsorapport som kommer en gång per månad.