Läkemedelsverket har också till uppgift att yttra sig enligt 13 § Förstörandelagen: Läkemedelsverkets lista över substanser under utredning

Vill du veta mer om förstörandelagen och processen, se information från åklagarmyndigheten:
Utförlig information om förstörandelagen

Kortfattad informationsfolder om förstörandelagen

Kontakt

Skicka e-post för begäran om yttrande samt beslut om förstörande
Skicka e-post för övriga frågor om nya psykoaktiva substanser

Substanser under utredning

Substanser utreds även utan ett föregående yttrande och tillförs listan kontinuerligt.

Substanser på listan är under utredning inför framställan om klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara

Saknar du en substans i listan?

Saknar du en substans i listan kan den nyligen vara reglerad antingen som narkotika eller viss hälsofarlig vara och då hittar du substansen genom någon av förordningslänkarna förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika eller förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten sammanställer klassificeringsunderlag och gör framställan om klassificering av en substans som narkotika eller hälsofarlig vara till regeringen. Datum för framställan finns under rubriken ”anmärkning”. För ytterligare information kring processen efter att framställan till regeringen är gjord hänvisas till Socialdepartementet.

TrivialnamnKemiskt namnAktuellt yttrandeAnmärkningGrupp
1-PEA 1-fenyletylamin Tills 2012/800 (PDF, 56 kB) Arylalkyl-
aminer
1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 00159-2015-
1.1.3 (PDF, 110 kB)
Katinoner
2-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin Tills 2012/126 (PDF, 56 kB) Amino-
indaner
2C-H 2-(2,5-dimetoxifenyl)etanamin Tills 2013/1480 (PDF, 56 kB) Fenetyl-
aminer
2-EAPB 2-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran 5333/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Arylalkyl-
aminer
2-MABB 1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin 02175-2016 (PDF, 27 kB) Arylalkyl-
aminer
2-MAPB 2-(N-metyl-2-aminopropyl)-1-bensofuran 5332/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Arylalkyl-
aminer
2-metoxiamfetamin 1-(2-metoxifenyl)propan-2-amin 4186/2014-
1.1.3 (PDF, 110 kB)
Fenetyl-
aminer
2-Me-DMT N,N,2-trimetyl-1H-indol-3-etanamin 06020/2014-
1.1.3 (PDF, 113 kB)
Indolalkyl-aminer*
2-PEA 1-fenyletan-2-amin Tills 2012/372 (PDF, 20 kB) Arylalkyl-
aminer
3-bromometkatinon (3-BMC) 1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on Inget yttrande Framställan till regeringen 2018-09-21 Katinoner
3,5-AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4-fluorofenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid 02624-2018 (PDF, 27 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Cannabinoider
3,6-DMPM 3,6-dimetyl-2-fenylmorfolin 00576-2016 (PDF, 25 kB) Övriga
3C-P 1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenyl)propan-2-amin 02699-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Fenetyl-
aminer
3-CEC 2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on 00592-2016 (PDF, 25 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Katinoner
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin 03671-20153 (PDF, 25 kB) Arylcyclo-
hexylaminer
3-metylflefedron 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on 03342-2016 (PDF, 115 kB) Katinoner
3,4-dikloro-N,N-
cyklohexylmetylmetkatinon
2-(cyklohexylmetylamino)-1-(3,4-diklorofenyl)propan-1-on 00581-2018 (PDF, 26 kB) Katinoner
3,4-metylendioxi-U-47700 N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid Inget yttrande Framställan till regeringen 2018-09-21 Opioider
4-kloropentedron 1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on 00858-2017-1.1.3.1 (PDF, 116 kB) Katinoner
4-kloro-N,N-dimetylkatinon 1-(4-klorofenyl-2-(dimetylamino)propan-1-on 03208-2017 (PDF, 115 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Katinoner
4-MDMC 2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on 00344-2016 (PDF, 25 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Katinoner
5-HO-DMT 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol Tills 2012/361 (PDF, 21 kB) Indolalkyl-aminer*
5-IAI 5-jodo-2-aminoindan Tills 2013/1408 (PDF, 56 kB) Amino-
indaner
5-MeO-EIPT N-etyl-N-(2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl)propan-2-amin 6018/2014-
1.1.3 (PDF, 22 kB)
Indolalkyl-aminer*
5-MeO-MALT N-(2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl)-N-metyl-prop-2-en-1-amin 6527/2014 (PDF, 22 kB) Indolalkyl-aminer*
5-MeO-MET 2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N-etyl-N-metyl-etanamin 6022/2014-
1.1.3 (PDF, 22 kB)
Indolalkyl-aminer*
5-MeO-NIPT N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin 00855-2015-1.1.3 (PDF, 21 kB) Indolalkyl-aminer*
5-PPDi 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on 01097-2017-1.1.3.1 (PDF, 26 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Katinoner
Alfa-PNP 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on 00901-2015-
1.1.3 (PDF, 21 kB)
Katinoner
Bensedron 1-(4-metylfenyl)-2-(bensylamino)propan-1-on Tills 2012/411 (PDF, 21 kB) Katinoner
Beta-metylfenetylamin, ß-Me-PEA 1-amino-2-fenylpropan Tills 2012/586 (PDF, 21 kB) Fenetyl-
aminer
Cumyl-PeGACLONE 2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on 03658-2018-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Cannabinoider
Deskloro-N-etylnorketamin 2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on 00132-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Arylcyklo-
hexylaminer
Dimetokain, Larokain (3-dietylamino-2,2-dimetylpropyl)-4-aminobensoat Tills 2012/56 (PDF, 56 kB) Övriga
Dimetylon(bk-MDDMA) 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(N,N-dimetylamino)propan-1-on Tills 2013/200 (PDF, 57 kB) Katinoner
Dipentylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)-1-pentanon 4363/2014-
1.1.3 (PDF, 110 kB)
Katinoner
DIPT Diisopropyltryptamin 02702-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Indolalkyl-aminer*
DL-4662 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on 3764/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Katinoner
DMBA 1,3-dimetylbutylamin alternativt 4-metylpentan-2-amin 02042-2015-
1.3.3 (PDF, 110 kB)
Övriga
EFLEA N-(1-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)propan-2-yl)-N-metylhydroxylamin 05863/2014-
1.1.3 (PDF, 22 kB)
Fenetyl-
aminer
Etakvalon 3-(2-etylfenyl)-2-metyl-quinazolin-4-on Tills 2013/14 (PDF, 56 kB) Övriga
Fenetrazin 3-etyl-2-fenylmorfolin 01975-2016-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Övriga
Fluklotizolam 4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin 04329-2017 (PDF, 26 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Bensodiaz-
epiner
Harmin (7-metoxy-1-metyl-9H-pyrido(3,4-b)-indol) Tills 2011/468 (PDF, 61 kB) Växter och extrakt
Kamfetamin N-metyl-3-fenyl-norbornan-2-amin Tills 2012/443 (PDF, 21 kB) Övriga
LSA, Lysergsyraamid (8ß)-9,10-didehydro-6-metyl-ergolin-8-carboxamid Tills 2012/28 (PDF, 126 kB) Växter och extrakt
MBZP (1-metyl-4-bensylpiperazin) Tills 2012/541 (PDF, 21 kB) Piperaziner
mCPP 1-(3-klorfenyl)piperazin Tills 2011/137 (PDF, 61 kB) Piperaziner
MDMB-4en-PINACA Metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamido]butanoat Inget yttrande Framställan till regeringen 2018-09-21 Cannabinoider
Mebrokvalon 3-(2-bromofenyl)-2-metyl-3H-kinazolin-4-on 01732-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Övriga
Metamfepramon 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-on 02834/2014 (PDF, 18 kB) Katinoner
Metamnetamin N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin 00286-2016 (PDF, 25 kB) Arylalkyl-
aminer
Metoxipiperamid (4-metoxifenyl)-(4-metylpiperazin-1-yl)metanon 1557/2014-
1.1.3 (PDF, 21 kB)
Piperaziner
Metylklonazepam 5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]bensodiazepin-2-on 00103-2018 (PDF, 26 kB) Framställan till regeringen 2018-09-21 Bensodiaz-
epiner
MIPT N,N-metylisopropyltryptamin Tills 2013/584 (PDF, 56 kB) Indolalkyl-aminer*
MMB-022 (AMB-4en-PICA) Metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-karboxamido]butanoat Inget yttrande Framställan till regeringen 2018-09-21 Cannabinoider
Modafiendz 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-metylacetamid 02041-2015-
1.1.3 (PDF, 111 kB)
Övriga
MPhP-2201 Metyl-3-fenyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino) Inget yttrande Framställan till regeringen 2018-09-21 Cannabinoider
N-Etyl 2C-B N-etyl-(4-bromo-2,5-dimetoxyfenyl)etylamin Tills 2011/157 (PDF, 62 kB) Fenetyl-
aminer
Nitrakain 3-(N,N-dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat Tills 2013/731 (PDF, 22 kB) Övriga
N-Metyl-2AI N-metylindan-2-amin 3167/214-1.1.3 (PDF, 108 kB) Amino-
indaner
N,N-dimetylfenetylamin N,N-dimetyl-2-fenyletylamin 00911-2016-
1.1.3 (PDF, 26 kB)
Övriga
N-propylnormetylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-on 02497-2016 (PDF, 26 kB) Katinoner
o-metylamfetamin 1-(2-metylfenyl)propan-2-amin 01260-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Fenetyl-
aminer
pFPP p-Fluorfenylpiperazin 02700-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Piperaziner
pMeOPP 1-(4-metoxifenyl)-piperazin 02701-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Piperaziner
RH-34 3-[2-(2-metoxibensylamino)etyl]-1H,3H-kinazolin-2,4-dion 320-2015-
1.1.3 (PDF, 108 kB)
Övriga
Ro-07-4065 5-(2,6-difluorofenyl)-7-kloro-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso[e][1,4]diazepin-2-on 01264-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Bensodiaz-
epiner
Tiopropamin 1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin 03298-2016 (PDF, 112 kB) Arylalkyl-
aminer
Tiotinon 2-(metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-on 04901/2014-
1.1.3 (PDF, 22 kB)
Arylalkyl-aminer
TMA-6 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin Tills 2012/568 (PDF, 20 kB) Fenetyl-
aminer

*till exempel tryptaminer