ANDTS-användning och ohälsa

Lyssna

Det är viktigt att veta hur användningen och ohälsan ser ut inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det ligger till grund för valet av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Här finns kunskap och statistik för att följa utvecklingen inom ANDTS.

Vi följer utvecklingen inom ANDTS-området och undersöker framför allt:

  • användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar
  • ohälsa, skador och dödlighet som är relaterade till användningen.

Användningen och ohälsan skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen och förändras över tid. Exempelvis finns skillnader baserade på kön, ålder, geografi och socioekonomisk situation, som inkomst eller utbildning.

Att kartlägga och följa utvecklingen är en viktig grund för att kunna prioritera bland hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDTS på nationell, regional och lokal nivå. Kunskap om ojämlikhet i hälsa behövs för att kunna skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen.

Dekorativ bild.

Kunskap om ANDTS-utvecklingen

Här hittar du kunskap om ANDTS-utvecklingen:

Användning och skadeverkningar

Information om utvecklingen för respektive område (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter, spel om pengar samt kombinerat bruk av ANDTS) hittar du under sidorna Användning respektive Skadeverkningar på vår webb.

Publikationer

På sidan Publikationer inom området ANDTS finns publikationer med den kunskap vi har sammanställt och de uppföljningar och analyser vi har gjort.

Publikationer inom området ANDTS

Statistikverktyg för att följa utvecklingen inom ANDTS

Du kan själv följa utvecklingen inom ANDTS genom att använda våra statistikverktyg Indikatorlabbet, Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Indikatorlabbet

Indikatorlabbet är ett verktyg för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDTS. I Indikatorlabbet hittar du till exempel data om:

  • tillgången till alkohol samt tobaks- och nikotinprodukter genom exempelvis indikatorer för pris, antal försäljningsställen och öppettider
  • användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobaks- och nikotinprodukter i befolkningen som helhet och bland skolelever
  • skadeverkningarna av eget och andras alkohol- och narkotikabruk
  • kommunernas ANDTS-förebyggande arbete.

Indikatorlabbet (extern webbplats)

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio är två verktyg som du kan använda för att ta fram och presentera statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. I Folkhälsodata kan du skapa tabeller och FolkhälsoStudio kan du använda för att skapa interaktiva diagram och kartor. Statistiken hämtas från samma databas, men presenteras på olika sätt i de båda verktygen.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Så följer vi utvecklingen inom ANDTS

Utvecklingen inom ANDTS följer vi genom att sammanställa statistik från undersökningar och register. Vi gör även systematiska sammanställningar av forskning på området.

Vi ansvarar för flera nationella undersökningar där vi följer levnadsvanor och hälsan i befolkningen.

Om våra datainsamlingar

Läs mer om utveckling inom ANDTS

Se filmen Jämlik hälsa