Vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med tobaksfria nikotinprodukter hos en kommun, Polismyndigheten eller en länsstyrelse har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Kommunen utövar tillsyn när det gäller bland annat hälsovarningar, produktpresentation, åldersgräns och egenkontroll på fysiska försäljningsställen. Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas och Polismyndighetens tillsyn över handeln med tobaksfria nikotinprodukter.

Stöd för kommunernas och Polismyndighetens tillsyn över handeln

Märkning

Ålderskontroll

Läs mer

Informationsblad