Offentliggjorda produktanmälningar av e-cigaretter

Lyssna

Uppgifter som inte utgör företagshemligheter om de elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som anmälts till oss ska offentliggöras. Här hittar du de uppgifter om dessa produkter som vi offentliggjort.

Anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss. Det är ett krav för att produkten ska få tillhandahållas på den svenska marknaden.

Syftet med att offentliggöra vissa uppgifter om e-cigaretter och påfyllningsbehållare är att allmänheten ska få bättre kännedom om de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden. I förteckningen finns uppgifter om de aktuella e-cigaretter och påfyllningsbehållare som har anmälts till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter offentliggörs inte.

Offentliggjorda produktanmälningar av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (på engelska)

Om förteckningen

  • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som anmäldes för minst sex månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
  • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som av olika anledningar är inaktuella för den svenska marknaden inte längre visas.
  • Förteckningen innehåller endast information om produkter som blivit betalda. För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på den svenska marknaden ska tillverkare och importörer anmäla sina produkter och betala en avgift till oss. Om avgiften inte betalas kommer produktanmälan avvisas och produkterna får inte säljas. Produkterna visas då inte i förteckningen över anmälda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
  • Förteckningen innehåller endast information om anmälda produkter och innebär inte att vi kontrollerat att produkterna uppfyller samtliga lagkrav.