Anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I nedanstående Excel-fil finns information om de e-cigaretter och påfyllningsbehållare med e-vätskor som tillverkare och importörer har anmält till oss. Att produkterna har anmälts till oss är ett krav för att de ska få tillhandahållas på den svenska marknaden. Men det innebär inte att vi har kontrollerat att produkterna uppfyller alla krav för att finnas på marknaden.

Excel-filerna innehåller enbart produkter som är aktuella på den svenska marknaden idag. Det vill säga produkter där lanseringsdatum är passerat och där återkallelsedatum inte har infallit.

Filerna uppdateras en gång per månad. Det står i Excel-filen vilket datum den senast är uppdaterad.

Krav på anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Innan e-cigaretter eller påfyllningsbehållare med e-vätskor får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkaren och importören göra en produktanmälan till oss på Folkhälsomyndigheten genom EU-CEG (EU:s webbportal för produkt- och ingrediensrapportering).

Mer information om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer

Regler som styr de uppgifter vi gör offentliga

Offentliggörandet av uppgifter om anmälda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har sin grund i EU:s tobaksproduktdirektiv. Syftet är att allmänheten ska få information om de produkter som finns på marknaden.

EU:s tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Det innebär att vi, på vår webbplats, ska offentliggöra de uppgifter som har lämnats vid en produktanmälan till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter ska inte offentliggöras. Dessa bestämmelser finns i 2 kap. 8 § förordning om tobak och liknande produkter.

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Har du frågor?

Vid frågor om de uppgifter som vi gör offentliga, kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.