Anmälda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss. Det är ett krav för att produkterna ska få tillhandahållas på den svenska marknaden.

Syftet med att offentliggöra vissa uppgifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är att allmänheten ska få bättre kännedom om de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden. I förteckningen nedan hittar du de aktuella elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som har anmälts till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter offentliggörs inte.

Om förteckningen över anmälda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som anmäldes för minst sex månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
  • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som av olika anledningar är inaktuella för den svenska marknaden inte längre visas.
  • Förteckningen innehåller endast information om produkter som blivit betalda. För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på den svenska marknaden ska tillverkare och importörer anmäla sina produkter och betala en avgift till oss. Om avgiften inte betalas kommer produktanmälan avvisas och produkterna får inte säljas. Produkterna visas då inte i förteckningen över anmälda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
  • Förteckningen innehåller endast information om anmälda produkter och innebär inte att vi kontrollerat att produkterna uppfyller samtliga lagkrav.

Utökad information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Offentliggjorda produktanmälningar av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

I nedanstående Excel-fil finns en kortfattad version av listan över offentliggjorda rapporter.

Läs mer

Mer information om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer

De bestämmelser som den här informationen bygger på

  • 2 kap. 8 § Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.