Folkhälsomyndigheten skickar två brev

För att vara säker på att ni får handlingen som ni ska ta del av skickar Folkhälsomyndigheten två brev till er. Breven skickas till er senast kända adress (det kan vara er e-postadress om ni har lämnat den till Folkhälsomyndigheten via EU-CEG). Om breven kommer i retur till Folkhälsomyndigheten skickas de till er anmälda postadress i EU-CEG, om den inte redan har använts.

  • Det första brevet innehåller handlingen som ni ska delges.
  • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till er om att det första brevet har skickats. Om ni bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste ni snarast kontakta Folkhälsomyndigheten.

När är ni delgiven?

Ni är delgiven (dvs. anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till er. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel:

  1. Det första brevet med handlingen som ni ska delges skickas den 1 mars.
  2. Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress nästa arbetsdag den 2 mars.
  3. Ni är delgiven den 15 mars. Tider, t.ex. för att svara på brev från Folkhälsomyndigheten, räknas från denna dag.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • Ni måste meddela Folkhälsomyndigheten om ni byter adress (detta gäller både post- och e-postadress). Detta gör ni i EU-CEG.
  • Kontrollera er post minst varannan vecka.