Krav på märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med svenska hälsovarningar och svensk innehållsdeklaration. Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska även ha ett informationsblad på svenska.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar och innehållsdeklaration på svenska. Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska även ha ett informationsblad på svenska. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekt märkning. Dessutom är viss märkning på förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Hälsovarning

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med följande hälsovarning på svenska, observera att hälsovarningen ska vara i fet stil och avslutas med en punkt:

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Hälsovarningen ska:

 • återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
 • täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningen,
 • vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
 • vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningen.

Informationsblad

Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Informationsbladet ska vara på svenska och innehålla uppgifter om:

 • Bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare.
  • Som en del av bruksanvisningen ska påfyllningsbara e-cigaretter och påfyllningsbehållare innehålla lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram. Beroende på typen av påfyllningsmekanism ska bruksanvisningen ange antingen munstyckets eller tanköppningens bredd, så att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och e-cigaretterna är kompatibla, eller de typer av dockningssystem som är kompatibla med sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • Kontraindikationer.
 • Varningar för specifika riskgrupper.
 • Eventuella skadliga effekter.
 • Beroendeframkallande egenskaper och toxicitet.
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom EU.

Innehållsdeklaration

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration på svenska. Innehållsdeklaration ska innehålla:

 • En förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning.
 • Uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos.
 • Satsnumret.
 • En rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Otillåten märkning

Märkningen på själva e-cigaretten eller påfyllningsbehållaren eller på produktens förpackningar får inte:

 • Antyda att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter.
 • Innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten.
 • Likna ett livsmedel.
 • Likna en kosmetisk produkt.
 • Antyda att en viss produkt har miljöfördelar.
 • Hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.