Produktkrav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Exempelvis ska produkterna vara barn- och manipulationssäkra samt inte innehålla mer nikotin än 20 mg/ml.

Produktkrav på innehåll och design

Produktkraven reglerar e-cigaretternas och påfyllningsbehållarnas innehåll och designen. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

Innehållskrav

 • Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen av vätska som innehåller nikotin. Spår av andra ämnen än de ingredienser som redovisats i produktanmälan får förekomma upp till detektionsgränsen endast om det tekniskt sett inte går att undvika dessa spår under tillverkningen.
 • Med undantag för nikotin, får vid framställningen av vätska som innehåller nikotin endast användas ingredienser som inte utgör en risk för människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form.

Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla:

 • Mer nikotin än 20 mg/ml.
 • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
 • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
 • Tillsatser som färgar utsläpp.
 • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Designkrav

 • E-cigaretter ska avge nikotindoser på en jämn nivå under normala användningsförhållanden.
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara barn- och manipulationssäkra, vara skyddade mot skador och läckage och ha en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage.

Vätska som innehåller nikotin får endast tillhandahållas i:

 • ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter, eller
 • elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner där patronerna eller tankarna inte överstiger 2 milliliter.

Påfyllningsmekanismen till påfyllningsbara e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska antingen:

 • innebära en användning av en påfyllningsbehållare med ett säkert fastsatt munstycke som är minst 9 mm långt och som är smalare än och lätt passar in i öppningen på tanken till den e-cigarett som den används tillsammans med, och ha en flödeskontrollmekanism som avger högst 20 droppar påfyllningsvätska per minut i vertikalt läge vid ett atmosfärstryck vid 20 ± 5°C, eller
 • fungera med hjälp av ett dockningssystem som endast avger påfyllningsvätskor till den elektroniska cigarettens tank om den elektroniska cigaretten och påfyllningsbehållaren är anslutna.