E-cigarettprodukter regleras av lagen om tobak och liknande produkter. Lagen ställer en rad krav på tillverkare, importörer och partihandlare när det gäller märkning och förpackning, allt från hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information. Lagen omfattar enbart e‑cigaretter och vätskor med nikotin.

Regleringen syftar till att skydda konsumenter från produkter som kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa.

Hälsovarning

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning:

"Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne."

E-cigaretter och vätskor som säljs på den svenska marknaden ska ha en hälsovarning på svenska.

Vissa påfyllningsbehållare kan ha ytterförpackning. Även ytterförpackningen ska märkas på ett korrekt sätt och förses med hälsovarningen.

Utformning av hälsovarningen

Hälsovarningen ska:

 • återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
 • täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningen,
 • vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
 • vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningen.

Produktpresentation och medföljande information

Märkningen på e-cigarettprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte

 • antyda att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter
 • innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten
 • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
 • antyda att en viss produkt har miljöfördelar
 • hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare får heller inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

Informationsblad

Tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till e-cigaretter och e-vätskor innehåller ett informationsblad.Informationsbladet i styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara på svenska.

Informationsbladet ska innehålla uppgifter om

 • bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare
 • kontraindikationer
 • varningar för specifika riskgrupper
 • eventuella skadliga effekter
 • beroendeframkallande egenskaper och toxicitet
 • kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom EU.

Påfyllningsbara e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram, som en del av bruksanvisningen. Beroende på typen av påfyllningsmekanism ska bruksanvisningen ange antingen:

 • munstyckets eller tanköppningens bredd, så att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och e-cigaretterna är kompatibla, eller
 • de typer av dockningssystem som är kompatibla med sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Innehållsdeklaration

Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare har en innehållsdeklaration på svenska.

Innehållsdeklarationen ska innehålla

 • en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning
 • uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos
 • satsnumret
 • en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn mot tillverkare, importörer och partihandlare av e‑cigaretter och påfyllningsbehållare. Vi kontrollerar då att nikotinhaltiga e-cigaretter och vätskor som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden uppfyller kraven i lagen. E‑cigarettprodukter som saknar märkning eller har märkning som inte uppfyller föreskrifterna, får inte säljas till konsumenter.

Folkhälsomyndigheten får besluta om förelägganden och förbud om reglerna inte följs.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Som tillverkare, importör eller partihandlare har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.