Örtprodukter för rökning

Lyssna

Örtprodukter för rökning regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, märkningskrav och rökfria miljöer.

Vad är en örtprodukt för rökning?

En örtprodukt för rökning är en produkt som är baserad på växter, örter eller frukter, som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.

Produkter som inte anses vara örtprodukter för rökning

Följande produkter anses inte vara örtprodukter för rökning enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • Örtprodukter för rökning som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
    • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Marknadskontroll och tillsyn över örtprodukter för rökning

Endast örtprodukter för rökning som uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Detta gäller även örtprodukter för rökning som förs in på unionsmarknaden och som är avsedd att övergå till fri omsättning.

En marknadskontroll eller tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.