Försäljning av örtprodukter för rökning

Lyssna

Den som säljer örtprodukter för rökning till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till hur dessa produkter regleras i Sverige.

Du som säljer örtprodukt för rökning till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

  • Det krävs varken anmälan eller tillstånd för att sälja örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige.
  • Det finns inget ålderskrav vid försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige.
  • Frågor om marknadsföring av örtprodukter för rökning bör du ställa till Konsumentverket.
  • Endast örtprodukter för rökning som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljningen har du ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande ingrediensrapportering och krav på märkning. Uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning (Herbal product for smoking) som inte utgör företagshemlighet visas i förteckningen:

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning: Tobak

Krav på örtprodukter för rökning

Konsumentverket.se