Försäljning av örtprodukter för rökning

Lyssna

Endast örtprodukter för rökning som uppfyller de svenska lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige.

Försäljning av örtprodukter för rökning

Du som säljer örtprodukt för rökning till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

  • Det krävs varken anmälan eller tillstånd för att sälja örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige.
  • Det finns inget ålderskrav vid försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige.
  • Endast örtprodukter för rökning som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljningen har du som återförsäljare ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande ingrediensrapportering och krav på märkning. Uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning (Herbal product for smoking) visas i en offentliggjord förteckning.
  • Frågor om marknadsföring av örtprodukter för rökning bör du ställa till Konsumentverket.

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning: Tobak

Krav på örtprodukter för rökning

Konsumentverket.se