Tillsynsvägledning för tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Vi ansvarar för att ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna, kommunerna och Polismyndigheten enligt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Det innebär att vi ger råd och stöd, samordnar och följer upp tillsynen i landet.

Tillsynsvägledningar

Vår tillsynsvägledning innebär att vi ger råd och stöd till dig som jobbar med tillsynsfrågor på en länsstyrelse, kommun eller Polismyndigheten. Här kan du läsa mer om vår vägledning.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

För dig som arbetar med tillsyn över rökfria miljöer har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

För dig som arbetar med tillsyn över handeln med tobaksvaror har vi tagit fram vägledning för tillståndsprövningen samt för tillsynen.

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Vägledning för tillsyn över handel med e-cigaretter

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med e-cigaretter

Vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med tobaksfria nikotinprodukter har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

Vägledning för tillsyn över handel med örtprodukter för rökning

För dig som arbetar med tillsyn över handel med örtprodukter för rökning har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med örtprodukter för rökning

Kommande vägledning

I vår uppdaterade Plan för tillsynsvägledning 2024 kan du läsa om vad vi planerar för vägledningar under 2024.

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Läs mer

Senast publicerade/uppdaterade vägledningar