Nationella folkhälsoenkäten

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV). Undersökningen omfattar ett urval av befolkningen i åldern 16–84 år.

Hälsa på lika villkor

Skolbarns hälsovanor

Vart fjärde år deltar Sverige, via Folkhälsomyndigheten, i en internationell undersökning av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar. Myndigheten presenterar resultaten i grundrapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige, liksom i olika temarapporter. Forskare, nationellt och internationellt, använder resultaten av undersökningen i sitt arbete.

Skolbarns hälsovanor