Undersökningar för att följa barns och ungas hälsa över tid

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljning av folkhälsopolitikens målområden. Två målområden handlar särskilt om barns och ungas livsvillkor: 1 Det tidiga livets villkor och 2 Kunskaper, kompetenser och utbildning. Här finner du information om våra undersökningar som vi använder för att följa barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden där det kan behövas insatser för att främja barns och ungas hälsa.

Nationella folkhälsoenkäten

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV). Undersökningen omfattar ett urval av befolkningen i åldern 16–84 år.

Hälsa på lika villkor

Skolbarns hälsovanor

Vart fjärde år deltar Sverige, via Folkhälsomyndigheten, i en internationell undersökning av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar. Myndigheten presenterar resultaten i grundrapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige, liksom i olika temarapporter. Forskare, nationellt och internationellt, använder resultaten av undersökningen i sitt arbete.

Skolbarns hälsovanor