Alkoholtillsyn – handel, tillverkning och servering

Hälsofarliga varor och substanser under utredning

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta. Miljöhälsa och hälsoskydd

Tobakstillsyn – handel, ingredienser och rökfria miljöer

Vägledning om lagstiftning kring tobak:

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en plan för den tillsyn som myndigheten avser att genomföra under året. I tillsynsplanen beskrivs bland annat strategi för prioriteringar av tillsynsobjekt vid tillsyn och tillsynsaktiviteter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan för 2017 (PDF, 378 kB)