Alkoholtillsyn – handel, tillverkning och servering

Hälsofarliga varor och substanser under utredning

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta.

Tobakstillsyn – handel, ingredienser och rökfria miljöer

Vägledning om lagstiftning kring tobak:

Tillsynsplan 2016

Tillsynsplan 2016 för alkohol, tobak och hälsofarliga varor (PDF, 380 kB)

Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Tillsynsplanen beskriver den operativa tillsyn som Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra under 2016.