Testningen utförs med PCR-test, som är en laboratoriebaserad metod för att påvisa virus och kan på så sätt upptäcka en pågående infektion. Uppgifterna inkluderar PCR-test såväl som antikroppstester, och redovisas separat.

Syftet med den här sammanställningen är att följa hur testningen utvecklas nationellt såväl som på regionnivå. Ett högre eller lägre antal testade individer är inte ett mått på hur mycket laboratorierna har kapacitet att testa. Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och hur många som bor i just den regionen.

I tabell 1 nedan redovisas hur många individer som har testats för covid-19 med PCR-test och antikroppstest i hela Sverige, vecka för vecka. Tabell 2 anger hur många individer som har testats med PCR-test per region och tabell 3 anger hur många som har testats med antikroppstest per region. Uppgifterna sammanställs i början av varje vecka och visar därför resultatet av föregående vecka. Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19

Tabell 1: Antalet testade individer i Sverige per vecka (visar de 10 senaste veckorna)
VeckaPCR-testAntikroppstest
vecka 26 75 151 55 768
vecka 25 61 842 50 887
vecka 24 60 296
vecka 23 47 080
vecka 22 36 466
vecka 21 28 986
vecka 20 33 003
vecka 19 29 129
vecka 18 28 802
vecka 17 24 560
vecka 16  20 233
Totalt antal tester sedan analysstart 520 208 106 655

Figur 1. Graf över totalt antal individer testade med PCR-test i Sverige per vecka

Figur 1. Graf över totalt antal testade individer i Sverige per vecka

Tabell 2: Antal individer per region som testats för pågående infektion av covid-19 under vecka 26
RegionTestade individer
vecka 26
Testade individer
per 100 000 invånare
Blekinge 467 293
Dalarna 1 411 490
Gotland 484 811
Gävleborg 2 275 792
Halland 3 271 980
Jämtland/
Härjedalen
1 103 843
Jönköping 5 139 1 413
Kalmar 1 148 468
Kronoberg 575 285
Norrbotten 7 250 2 899
Skåne 5 434 394
Stockholm 15 075 634
Sörmland 1 673 562
Uppsala 3 568 930
Värmland 1 461 517
Västerbotten 1 184 436
Västernorrland 1 543 629
Västmanland 2 003 726
Västra Götaland 15 343 889
Örebro 1 155 379
Östergötland 2 391 514
Övriga 1 218

Figur 2. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med PCR-test vecka 26

Figur 2. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 26

Figur 3. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med PCR-test för covid-19 vecka 26

Figur 3. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 26

Figur 4. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med antikroppstest vecka 26

Figur 4. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med antikroppstest vecka 26

Figur 5. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med antikroppstest för covid-19 vecka 26

Figur 5. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med antikroppstest för covid-19 vecka 26