Det är särskilt viktigt att personer med ett nedsatt immunförsvar vaccinerar sig mot covid-19eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Vissa personer med ett kraftigt sänkt immunförsvar får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med ett kraftigt nedsatt immunförsvar kan från och med 1 september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre. En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet hos många i den här gruppen.

Aktuella patientgrupper för en extra dos

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag på patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin:

  • Patienter med en genomgången organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
  • Patienter med en genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste tre åren.
  • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
  • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
  • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
  • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
  • Patienter med en aktuell pågående behandling som kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
  • Patienter med avancerad hiv.
  • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

Vilka patientgrupper som omfattas av rekommendationen om en extra dos vaccin mot covid-19 kan komma att ändras när det finns mer kunskap inom området.

Samma vaccin som tidigare doser

Rekommendationen är att den extra dosen ges med samma vaccin som getts vid den tidigare vaccinationen. Dock rekommenderas de som tidigare vaccinerats mot covid-19 med Vaxzevria (Astra Zeneca) något av mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) eller Spikevax (Moderna) eftersom Vaxzevria inte längre används i Sverige. Den extra dosen kan ges åtta veckor efter dos 2, eller senare. Intervallet efter dos 2 kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.

Personer födda 1991 och senare rekommenderas att få Comirnaty som skydd mot covid-19.

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som fått en extrados

Personer med ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling och som har fått en extra dos vaccin mot covid-19, ska även vaccineras med påfyllnadsdos mot covid-19 enligt rekommendationerna för påfyllnadsdosen. Det betyder att en påfyllnadsdos ska ges fem eller sex månader efter extradosen.

Mer om påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Viktigt att följa rekommendationerna

Vissa personer i de grupper som har fått en extra dos vaccin mot covid-19 kommer inte att få ett högre antikroppssvar trots den extra dosen. Därför är det viktigt att även de som har fått en extra dos fortsätter att följa de nationella allmänna råden mot smittspridning. Det är också viktigt att anhöriga i samma hushåll vaccinerar sig mot covid-19.

Läs mer