Det är särskilt viktigt att personer med ett nedsatt immunförsvar vaccinerar sig mot covid-19eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Vissa personer med ett kraftigt sänkt immunförsvar får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar kan från och med 1 september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre. En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet hos många i den här gruppen.

Aktuella patientgrupper för extra dos

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin:

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
  • Genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste 3 åren, eller med en pågående graft versus host- sjukdom (GvH, en transplantat- mot värden- reaktion) som kräver immunhämmande behandling.
  • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR T-cells behandling (en typ av cancerbehandling).
  • Primär allvarlig immundefekt.
  • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
  • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
  • Avancerad hiv.
  • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Vilka patientgrupper som omfattas av rekommendationen av en extra dos vaccin mot covid-19 kan komma att ändras när det finns mer kunskap inom området.

Fler aktuella grupper för påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre och gäller från och med 28 september 2021.

Samma vaccin som tidigare doser

Rekommendationen är att den extra dosen ges med samma vaccin som getts vid den tidigare vaccinationen. Dock rekommenderas de som tidigare vaccinerats mot covid-19 med Vaxzevria (Astra Zeneca) något av mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) eller Spikevax (Moderna) eftersom Vaxzevria inte längre används i Sverige. Den extra dosen kan ges åtta veckor efter dos 2, eller senare. Intervallet efter dos 2 kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.

Viktigt att följa rekommendationerna

Vissa personer i de grupper som tar en extra dos vaccin mot covid-19 kommer inte att få ett högre antikroppssvar trots den extra dosen. Därför är viktigt att även de som har fått en extra dos fortsätter att följa de nationella allmänna rekommendationerna för att minska smittspridningen. Det är också viktigt att anhöriga i samma hushåll vaccinerar sig mot covid-19.

Läs mer