Vaccin fungerar

Antal fall året innan allmän vaccination införs samt antal fall 2017

Bilden finns även att beställa som affisch: affischen Vaccin fungerar

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2017

Antal fall difteri

Video om difteri

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2017

Antal fall Hib

Video om haemophilus influenzae (Hib)

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2017

Antal fall kikhosta

Video om kikhosta

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2017

Antal fall mässling

Video om mässling

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2017

Antal fall påssjuka

Video om påssjuka

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antal fall polio

Video om polio

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2017

Antal fall röda hund

Video om röda hund