Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder och videos nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Vaccin fungerar

Bild som visar antal fall av olika sjukdomar före och efter vaccineringsprogram.Vaccin funkar

Bilden finns även att beställa som affisch: affischen Vaccin fungerar

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2019

Graf över antalet fall av difteri fram till 2019Difteri

Video om difteri

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2019

graf över antalet fall av invasiv Hib-infektion bland barn under 5 år fram till 2018

Video om haemophilus influenzae (Hib)

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2019

illustration kikhosta

Video om kikhosta

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2019

illustration mässling

Video om mässling

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2019

rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2019, minskar kraftigt efter man börjar vaccinera 1982

Video om påssjuka

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antal fall polio

Video om polio

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2019

Graf röda hund 2019

Gå till toppen av sidan