Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder och videos nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Vaccin fungerar

Antal fall året innan allmän vaccination införs samt antal fall 2017

Bilden finns även att beställa som affisch: affischen Vaccin fungerar

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2017

Antal fall difteri

Video om difteri

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2017

Antal fall Hib

Video om haemophilus influenzae (Hib)

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2017

Antal fall kikhosta

Video om kikhosta

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2017

Antal fall mässling

Video om mässling

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2017

Antal fall påssjuka

Video om påssjuka

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antal fall polio

Video om polio

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2017

Antal fall röda hund

Video om röda hund

Gå till toppen av sidan