Vaccin fungerar

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2016.

Bilden finns även att beställa som affisch: affischen Vaccin fungerar

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2016

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925-2016Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925-2016

Video om difteri

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2016

Antalet fall av Hib-infektion i Sverige från 1987

Video om haemophilus influenzae (Hib)

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2016

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940-2016Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940-2016

Video om kikhosta

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2016

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960-2016Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960-2016

Video om mässling

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970-2016Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970-2016

Video om påssjuka

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930-1970Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930-1970

Video om polio

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970-2016Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970-2016

Video om röda hund