Vaccin fungerar

Bild som visar antal fall av olika sjukdomar före och efter vaccineringsprogram.Vaccin funkar

Bilden finns även att beställa som affisch: Vaccin fungerar (affisch)

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2019

Graf över antalet fall av difteri fram till 2019Difteri

Film: Vaccin funkar Difteri – Antal fall i Sverige 1925-2020

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2019

graf över antalet fall av invasiv Hib-infektion bland barn under 5 år fram till 2018

Film: Vaccin funkar Hib – Antal fall i Sverige 1987-2020

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2019

illustration kikhosta

Film: Vaccin funkar Kikhosta – Antal fall i Sverige 1940-2020

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2019

illustration mässling

Film: Vaccin funkar Mässling – Antal fall i Sverige 1960-2020

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2019

rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2019, minskar kraftigt efter man börjar vaccinera 1982

Film: Vaccin funkar Påssjuka – Antal fall i Sverige 1970-2020

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antal fall polio

Film: Vaccin funkar Polio – Antal fall i Sverige 1930-1970

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2019

Graf röda hund 2019

Film: Vaccin funkar Röda hund – Antal fall i Sverige 1970-2020