Uppdaterad 13 oktober 2020

Förebyggande arbete

Suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken att människor tar sitt liv.

Suicidförebyggande arbete behövs på olika nivåer

Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer och arenor, och kombinera insatser till individer och hela befolkningen. Insatserna kan delas in i tre nivåer:

Bild 1. Triangeln visar insatsernas tre nivåer.

Bild 1. Triangeln visar insatsernas tre nivåer.
  • Universella insatser riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå och syftar till att öka kunskap och minska stigma, samt att stärka personer innan lidande uppstår.
  • Selektiva insatser riktar sig till grupper som är mer utsatta för suicidrisk och kan exempelvis syfta till tidig upptäckt.
  • Indikerade insatser riktar sig till individer med risk för suicid. Insatserna kan exempelvis syfta till tidig upptäckt, vård och behandling.